Állampolgári nevelés, gyermek és ifjúsági jogok az oktatásban

Állampolgári Nevelés és Oktatási Jogok Szakosztály

A tudományos kutatás eszközeivel és lehetőségeivel olyan társadalmi megújulási folyamat ösztönzése, amely vertikálisan és horizontálisan hozzájárul az Európai Uniós keretek között értelmezhető aktív állampolgári részvétel fejlesztéséhez, a részvételi demokrácia erősítéséhez, az Európai Unió és tagállamai, benne a magyar társadalom demokratikus működésének stabilizálásához és fejlődéséhez. A szakosztály az állampolgári nevelés, az állampolgári kompetenciák továbbá azok oktatási és nevelési környezetben való érvényesülésének kérdését tartja kutatói érdeklődésének homlokterében.

A szakosztály érdeklődésének másik területe gyermek és ifjúsági jogok érvényesülésének kutatása. A vonatkozó jogszabályok, illetve hazai és nemzetközi dokumentumok (az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény, és az EU Alapjogi Chartája) nagyon fontos ösztönzést adnak arra, hogy tanulmányozzuk és felfedezzük a gyermek és ifjúsági jogok érvényesülését különböző nevelési és oktatási környezetekben. Ezért a szakosztály arra vállalkozik, hogy feltárja azokat az etikai, metodológiai, törvényi és pedagógiai témákat, amelyekben a jogok és az oktatási kérdések (kontextus) átfedik egymást.

A szakosztály célja az is, hogy e tematikákban a kutatás, valamint folyamatos, kritikus és fókuszált párbeszéd színtere legyen. Célunk, hogy támogassuk/elősegítsük a gyermekjogi kutatások elméletének fejlődését az oktatás területén.

A szakosztály szempontjából releváns kutatási területek számos olyan további lehetséges témát ölelnek fel, amelyekben közös elem, hogy az oktatást a gyermek és ifjúsági jogi kérdések jelentős és kihívásokkal teli területeként azonosítják és kutatják.

 

Kutatási tematikák:

– Az állampolgári nevelés

– A demokratikus részvétel szinterei

– A fiatalok aktív participációja

– A gyermekek és fiatalok viszonya a demokráciához, a demokratikus intézményekhez

– A gyermek és a fiatal, mint jogbirtokos, és mint polgár

– Oktatási és politikai gyakorlat, mint a gyermekek jogainak megvalósítási és értelmezési kontextusa

– A gyermekek és fiatalok jogai és értékei

– Önkormányzatiság oktatáshoz kötődő korosztályos szervezetekben (DÖK, HÖK)

– Nemzetközi, interkulturális, történeti és átfedő szemléletmódok a gyermekek oktatáshoz/oktatásban való, valamint azzal kapcsolatos jogaiban

 

Tárgyszavak:

állampolgári nevelés, gyermek és ifjúsági jogok, aktív participáció, demokratikus kompetenciák

 

Tagok:

Jancsák Csaba PhD (a szakosztály vezetője)

Szegedi Tudományegyetem JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézet

6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.

jancsak@jgypk.u-szeged.hu

 

Darvai Tibor doktorjelölt (a szakosztály titkára)

Pécsi Tudományegyetem, „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola

darvai.tibor@heraszeged.hu

 

Endrődy-Nagy Orsolya

ELTE TÓK

endrodyorsolya@gmail.com

 

Ercsei Kálmán

Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet

ercsei.kalman@ofi.hu

 

Fekete Ilona Dóra

EKTF, Eger – CHERD, Debrecen

feketeid@gmail.com

 

Kállai Gabriella PhD

Oktatáskutató Intézet

Kallai.gabriella@ofi.hu

 

Kalocsai Janka

Pécsi Tudományegyetem, „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola

kalocsai.janka@yahoo.com

 

Kiss Mária Rita

Szegedi Tudományegyetem JGYPK Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék

kmrita@t-online.hu

 

Krémer András PhD

Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet

kremera@kreta.hu

 

Nagy Gábor Dániel PhD

Szegedi Tudományegyetem BTK Vallástudományi Tanszék

ngd1@rel.u-szeged.hu

 

Németh Nóra doktorjelölt

CHERD, Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete

nemethnora24@gmail.com

 

Oross Dániel doktorjelölt

Corvinus Egyetem, Budapest

oross.d@gmail.com

 

Pataki Gyöngyvér

CHERD, Debrecen

pataki.gyongyver@gmail.com