Gyermekvédelmi és Szociálpedagógiai Kutatások

Gyermekvédelmi és Szociálpedagógiai Kutatások Szakosztály

 

A szakosztály létrehozásával kutatási és konzultációs fórumot kívánunk biztosítani azoknak az elméleti és gyakorlati szakembereknek, akik a gyermek- és ifjúságvédelem tématerületén kutatási, fejlesztési tevékenységet folytatnak. A szakmai nyilvánosságot konferenciák, kerekasztal beszélgetések, szakmai napok, intézménylátogatások során kívánjuk megteremteni.

 

Általános célok

– szakmai tudományos rendezvények szervezése

– a doktori képzésben résztvevők tudományos tevékenységének, kutatásokba való bekapcsolódásának támogatása

– nemzetközi és hazai pályázatokban való részvétel

– közös kutatások tervezése, megvalósítása

– kapcsolatépítés és tapasztalatcsere a szakterület különböző színterein dolgozók és kutatók között

– a kutatási és innovációs tevékenységek eredményeinek folyamatos megjelentetése

– szakmai továbbképzések programjának fejlesztése


 

Kutatási területek

– szakmaközi együttműködés jellemzői, tendenciái a gyermekvédelmi alap- és a szakellátás, a szociális szolgáltatás és a közoktatás intézményei között

– civil és egyházi szerepvállalás a gyermekjólét és gyermekvédelem területén

– cigányság és gyermekvédelem összefüggései

– a közoktatás gyermekvédelmi tevékenységének fejlődése, fejlesztése

– a gyermekjóléti szolgáltatás funkcióinak teljesülése

– gyermekjóléti alapellátások (gyermekjóléti szolgálat, napközbeni ellátások, átmeneti gondozás) szerepe a problémamegelőző gyermekvédelemben

– szakellátásban nevelkedő diákok tanulmányi eredményességi és neveltségi szintjének jellemzői

– a különböző- és többfunkciós reszocializációs intézmények munkájának elemzése

– a felsőoktatásban tanuló gyermekvédelmi ellátásban felnőtt fiatalok tanulmányi mutatói

– a szakirányú továbbképzések helyzete, fejlesztési tendenciái

– a hazai gyermekvédelmi ellátórendszer eredményei nemzetközi kitekintésben
 

 

Tárgyszavak (5-7 darab)
gyermekvédelem, szociálpedagógia, reszocializáció, civil – és egyházi szerepvállalás, cigány gyerekek, közoktatás, szakmaközi együttműködés, szakirányú továbbképzés,

 

Tagok

Ki a szakosztály alapítója? (név, elérhetőség)

Kik jelezték eddig a szakosztályon belüli együttműködési szándékukat? (név)

Milyen intézményi háttérrel jellemezhetők a szakosztály tagjai? (a tagok és intézményeik felsorolása)

Alapító

 

Veressné Gönczi Ibolya PhD, habil.

Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományok Intézete Pedagógia Tanszék

4032 Debrecen Egyetem tér 1.

0652/512-922

gonczi. ibolya@arts.unideb.hu ; 06/30-6020412

 

Együttműködők

 

Gortka-Rákó Erzsébet PhD

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Szociálpedagógia Tanszék

4220 Hajdúböszörmény Désány u. 1-9.

0652/560-145

rakoe@ped.unideb.hu; 30/355 6817

 

Hegedűs Judit PhD

ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Pedagógiatörténeti Tanszék

1075 Budapest Kazinczy u. 23-27.

061/461-4500/3852

hegedus.judit@ppk.elte.hu

 

Homoki Andrea doktorjelölt

Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet

5700 Gyula Szent István út 17-19.

0666/561-620 

homoki.andrea@gk.szie.hu

 

Varga Aranka PhD

Pécsi Tudományegyetem BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék

7624 Pécs Ifjúság u. 6.

0672/503-600

varga.aranka@pte.hu, 06/30-5147024)