Romológia

Romológia Szakosztály

 
A szakosztály célja, hogy a cigányság és más, iskolázási hátrányban lévő népcsoportok magyarországi és nemzetközi helyzetét megismerje, kutassa és tapasztalatait közzétegye. Elsődleges célja, hogy az országnak elsősorban a dél-nyugati és észak-keleti térségeiben nagy számban élő cigány, roma csoportok iskolázási-művelődési igényeit vizsgálja, lehetőségeit fejlessze. Érdeklődési körébe tartoznak a szomszédos országokban élő cigány, roma közösségek is.

A szakosztály arra törekszik, hogy elsősorban Magyarországon – de lehetőség szerint bevonva a szomszédos országok kutatóit is – összehangolja a multidiszciplináris romológiai/ciganológiai kutatásokat, megismertesse egymással a kutatókat, közös kutatásokat kezdeményezzen, közös publikálásra nyújtson lehetőséget, tudományos konferenciákat szervezzen a kutatási eredmények bemutatására, és lehetőség szerint vonja be a mester- és doktorképzésbe a szakosztály tagjait.

Működésével segítséget kíván nyújtani a fenti kérdésekben folytatott hazai és nemzetközi tudományos diskurzus erősödéséhez, a doktorhallgatók képzéséhez és publikációs tevékenységéhez, a mesterképzésben részt vevő hallgatók kutatásba való bevonásához. A szakosztály lehetőséget teremt arra, hogy e kérdések kutatásával foglalkozók szakmai kapcsolatai erősödjenek. 

Tervezett és folyó kutatásai elsősorban a fenti térségek cigány, roma és más hátrányos helyzetű lakossági csoportjainak iskolázással, művelődéssel kapcsolatos magatartásaira, az elérhető segítő és fejlesztő rendszer működésére, ezek fejlesztési lehetőségeire irányulnak. Ennyiben szorosan kapcsolódik a neveléskutatás más területeihez.

További kiemelkedően fontos kutatási területe az oktatáspolitika, különösen annak a hátrányos helyzetű, illetve más kultúrájú-nyelvű csoportokra irányuló döntései, ezek hatékonysága és hatásai.

Történetileg is kutatja ezeket a népcsoportokat, kultúrájukat, nyelvüket általános igénnyel, különösen hangsúlyozva az iskolázással való kapcsolatukat.

A tervezett szakosztály érdeklődése és kutatási tevékenysége természetesen közel áll, illetve kapcsolódik más szakosztályokhoz, amelyek az iskolázás és művelődés különböző szegmenseinek hatásaival foglalkoznak.

 

Tárgyszavak:

Roma, cigány, iskolázás, területi jellemzők, kulturális hagyományok

 

Szakosztály alapítója: Forray R. Katalin

Elérhetőség: forrayrk@gmail.com


Tagok: 

Dr. Jenei Teréz, Nyíregyházi Főiskola

Kerüló Judit, Nyíregyházi Főiskola

Orsós Anna, PTE BTK Romológia Tanszék

Cserti Csapó Tibor, PTE BTK Romológia Tanszék

Varga Aranka, PTE BTK Romológia Tanszék

Andl Helga, PTE BTK Neveléstudományi Intézet

Lakatos Szilvia, PTE BTK Romológia Tanszék

Sánta Hajnalka, PTE BTK Romológia Tanszék

Beck Zoltán, PTE BTK Romológia Tanszék

Dezső Renáta, PTE BTK Neveléstudományi Intézet

Baracsi Kitti, PTE Oktatás és Társadalom  Neveléstudományi Doktori Iskola

Benczur Kata, PTE Oktatás és Társadalom  Neveléstudományi Doktori Iskola

Mráziik Julia

Kokas Dorka, PTE Oktatás és Társadalom  Neveléstudományi Doktori Iskola

Somodi Imre, PTE Oktatás és Társadalom  Neveléstudományi Doktori Iskola

Trendl Fanni, PTE Oktatás és Társadalom  Neveléstudományi Doktori Iskola

Óhidy Andrea, Otto von Guericke Universität Magdeburg FHB Institut für Erziehungswissenschaft

 

Oktatáskutató Központ, PTE Oktatás és Társadalom  Neveléstudományi Doktori Iskola