Koragyermekkori nevelés Szakosztály

A szakosztály megnevezése

Koragyermekkori nevelés Szakosztály

A szakosztály célja

A születéstől 8 éves korig tartó időszakot koragyermekkornak (’early childhood’) nevezi a nemzetközi szakirodalom. Számos kutatás igazolta, hogy a gyermekek fejlődése szempontjából ez egy kiemelten szenzitív időszak, ebben az életkorban a legfogékonyabbak a gyermekek a fejlődésre, a különböző fejlesztő programok ekkor lehetnek a leginkább hatékonyak. Az utóbbi két évtized agykutatási eredményei idegélettani bizonyítékokkal is szolgálnak a koragyermekkori gyors tanulás hátteréhez. A gyermekek agya rendkívüli plaszticitással, formálhatósággal rendelkezik ebben az időszakban. A nemzetközi kutatásokban egyre nagyobb hangsúly helyeződik a koragyermekkora. A témával ma már számos kutatócsoport foglalkozik világszerte, önálló tudományos folyóiratai, szakmai szervezetei vannak ennek a területnek. A koragyermekkor iránti fokozott érdeklődés elsősorban az elmúlt bő két évtized fejleménye. Ez összefügg a koragyermekkori nevelés/ellátás stratégiai szerepének felismerésével, annak belátásával, hogy a koragyermekkori nevelésbe való beruházás hosszabb távon jelentős gazdasági, társadalmi A koragyermekkori nevelés jelentőségének nemzetközi felerősödését még nem tükrözik kellő mértékben a hazai szakmai szervezetek. A hazai kutatásokat, a szakmai párbeszédet kívánjuk segíteni az új szakosztály létrehozásával. A nemzetközi tendenciákhoz és a hazai törekvésekhez is jól illeszkedik az az elképzelés, amely a jelenleg szétaprózott kutatásokat a szakosztály segítségével összefogná és inspirálná. A szakosztály részben a neveléstudományi mesterszakok koragyermekkor pedagógiája szakirányain folyó kutatások összekapcsolását kívánja ösztönözni, részben teret kíván adni az e területen aktív kutatók, oktatók és hallgatók találkozásának, támogatva a szakmai kapcsolataik bővítését és a kutatási eredményeik.

A kutatási terület tematikus körülhatárolása

  • a koragyermekkori fejlődés jellemzői, az azt befolyásoló tényezők vizsgálata;
  • a nevelés színtereinek vizsgálata;
  • a gyermeki tevékenységek szerepe a fejlődésben;
  • a korai intervenció lehetőségeinek vizsgálata;
  • a koragyermekkori ellátási formák vizsgálata;

Tárgyszavak

koragyermekkori fejlődés, a fejlődés segítése, pedagógiai diagnosztika, korai intervenció, intézményi rendszer, családi háttér Ki a szakosztály alapítója? (név, elérhetőség)

Tagok

A szakosztály alapítója: Józsa Krisztián (SZTE), jozsa@sol.cc.u-szeged.hu

Együttműködési szándékukat jelezték, egyúttal vállalják a tagságot: