Neveléstörténet és Összehasonlító Neveléstudomány

Neveléstörténeti és Összehasonlító Neveléstudományi Szakosztály

 

A szakosztály célja:  

A szakosztály működésének célja a neveléstörténet és az összehasonlító neveléstudomány kutatóinak összefogása, az ezáltal létrejövő kapcsolati háló folyamatos erősítése és építése. A szakosztály intézményes kereteket biztosít kutatócsoportok létrejöttéhez így segítve elő új tudományos eredmények születését. Célja, hogy támogassa a kutatók bekapcsolódását a nemzetközi tudományos közéletbe nemzetközi konferenciára közös szimpóziummal történő jelentkezés, illetve nemzetközi projektekbe történő belépés megkönnyítésével. A szakosztály feladatának tartja, hogy részt vegyen konferenciák szervezésében és tudományos művek publikálásában. Küldetésének tekinti továbbá a tudományos utánpótlás felkarolását. 

A kutatási témák:

·                   nőnevelés története,

·                   elitnevelés története,

·                   felekezeti nevelés története,

·                   intézménytörténet,

·                   pedagógiai eszmetörténet,

·                   pedagógusszakmák története,

·                   bolognai folyamat,

·                   felsőoktatási hallgatói és oktatói mobilitás,

·                   tanárképzés Európában,

·                   kisebbségi oktatás,

·                   interkulturális nevelés,

·                   neveléstudományi kutatás intézményesülése.

 

 

Tárgyszavak

 

 

Oktatáspolitika (felsőoktatás-, közoktatás-, szakoktatás-politika), nőnevelés, elitnevelés, kisebbségi oktatás, interkulturális nevelés
 

 

 

Tagok

Kontakt személy: (név, elérhetőség)

Varga Eszter, e-mail: varga.eszter86@gmail.com, DE BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program

 

Alapító tagok, intézmények:

Dr. Biró Zsuzsanna Hanna tudományos munkatárs (ELTE PPK NI Pedagógiatörténeti Tanszék),

Dr. Kereszty Orsolya egyetemi adjunktus (ELTE PPK Neveléstudományi Intézet),

Heltai Borbála Éva doktorandusz (ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet),

Dr. Óhidy Andrea tudományos munkatárs (Otto von Guericke Universität Magdeburg FHB Institut für Erziehungswissenschaft),

Pornói Rita doktorandusz (DE BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program),

 

Dr. Rébay Magdolna egyetemi adjunktus (DE BTK Neveléstudományok Intézete)