A HERA Kárpát-medencei Magyarlakta Régiók Tagszervezete

A tagszervezet bemutatása

Célok:

 • A határon túli felsőoktatási intézmények hálózatának erősítése, együttműködés az oktatás valamennyi területén.
 • A határon túli magyar tannyelvű köz- és felsőoktatást érintő közös kutatások koordinálása, folytatása.
 • A diaszpórában élő magyar közösségeket érintő neveléstudományi kutatások.
 • Összehasonlító pedagógiai kutatások.
 • A roma- és cigány kisebbséget érintő pedagógiai kutatások.
 • A HERA más tagszervezeteivel, szakosztályaival való együttműködés.
 • A Kárpát-medencei Oktatási Konferencia megszervezése és lebonyolítása.
 • Kutatási eredmények disszeminálása.
 • Közös pályázati aktivitás.

Kutatási területek:

 • köz-, szakképzés- és felsőoktatás-pedagógiai kutatások,
 • pedagóguskutatások,
 • kisebbségpedagógia,
 • oktatásszociológiai kutatások,
 • kompetenciavizsgálatok,
 • tehetségkutatás

Tárgyszavak

kisebbségpedagógia, Kárpát-medencei magyar nyelvű oktatási és kutatási tér, Kárpát-medencei Oktatási Konferencia, oktatásszociológia, tehetséggondozás


Alapító tagok:

Prof. Dr. Pletl Rita, Sapientia Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kar
Prof. Dr. Tóth Péter, Selye János Egyetem Tanárképző Kar
Dr. Barabási Tünde, Babes-Bolyai Tudományegyetem Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat
Dr. Bordás Andrea, Partiumi Keresztény Egyetem
Dr. habil. Gunčaga Ján, Comenius Egyetem, Pedagógiai Kar
Dr. Harangus Katalin, Sapientia Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kar
Dr. habil. Horváth Kinga, Selye János Egyetem Tanárképző Kar
Dr. Horváth Zsófia, Sapientia Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kar
Mészáros Tímea, Selye János Egyetem Tanárképző Kar
Dr. habil. Nagy Melinda, Selye János Egyetem Tanárképző Kar
Dr. Osman Mohamed Elmahdi, Partiumi Keresztény Egyetem
Dr. Szentes Erzsébet, Sapientia Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kar
Dr. Tódor Imre, Sapientia Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Kar
Dr. Zsigmond István, Sapientia Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kar
Pallay Katalin, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Székely Csilla Imola, Oláhdellői Református Egyházközség
Dr. Tódor Erika-Mária, Sapientia Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Kar
Dr. Pásztor Rita, Partiumi Keresztény Egyetem
Bartalis Izabella, Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont
Barabás Andrea, Mikes Kelemen Líceum
Hutterer Éva
Csopák Éva

 

A tagszervezet vezetősége:

Prof. Dr. Pletl Rita (elnök) pletlrita@freemail.hu
Dr. habil. Nagy Melinda (társelnök) nagym@ujs.sk
Prof. Dr. Tóth Péter (tiszteletbeli elnök) tothp@ujs.sk
Pallay Katinka (titkár) p.katinka16@gmail.com