HUCER 2023

Jelentkezés a HuCER 2023-ra
2023. május 26-27-én Szombathelyen kerül sor a Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Konferenciájára.
Előadásra és poszterbemutatóra jelentkezni március 31-éig az alábbi felületre feltöltött absztrakttal lehet: https://easychair.org/cfp/hucer2023
Az absztraktok elfogadását követően nyilik meg a második jelentkezési felület, ahol a jelenlétről, a díjakról és étkezésekről kell adatokat szolgáltatni. Kérjük, hogy senki ne fizessen be részvételi díjat, amíg nem kap visszajelzést az absztraktjáról, absztraktjairól!
Várunk minden HERA tagot és más oktatás- és neveléskutatót!

Az oktatás határdimenziói

A „határ” a nevelés és az oktatás világában és valóságában egyaránt értelmezhető földrajzi, társadalmi tényként és szimbolikus fogalomként. Jelentheti többek között az oktatás teljes vertikumának határmenti létéből fakadó sajátosságait, a határon belüli és a határon túli magyar oktatás és nevelés problémáit, a nevelés-oktatás társadalmi mobilitásban betöltött szerepét, a nevelési-oktatási intézményeket új kihívások elé állító egyre nagyobb mértékű határon átívelő gazdasági és tanulási célú mobilitást, valamint a magyar oktatásügy határait feszegető helyzetét, amelyek megoldandó feladatokat állítanak a nevelés- és oktatáskutatás elméleti és gyakorlati szakemberei számára egyaránt. A HuCER 2023 konferencián kísérletet teszünk a „határ” különböző szempontú értelmezésére a pedagógiában, a gyakran határon átívelő problémák azonosítására, az inter- és multidiszciplináris pedagógiai paradigmákban rejlő lehetőségek feltárására, valamint alternatív megoldási és cselekvési utak keresésére.
Ehhez várunk olyan magyar vagy angol nyelvű előadásokat, illetve poszterelőadásokat, amelyek a nevelés-oktatás határdimenzióiból fakadóHUCER 2023 Absztraktkötet lehetőségek, sajátosságok és problémák tematizálására vállalkoznak a jelenkori helyzetkép és/vagy a pedagógiatörténeti előzmények vizsgálatával.

HUCER 2023 Programterv

HUCER 2023 Absztraktkötet