Báthory Zoltán Emlékérem

Megvitatta és elfogadta a HERA vezetősége a 2012.11.09-i (ONK 2012), illetve 2012.11.30-i ülésén. Jóváhagyta az elnökség 2012. 12.12-én.  Módosítva: 2014.9.26-án.

A Báthory Zoltán emlékérmet eddig a következő díjazottak kapták:

2016:

Gazsó Ferenc emeritus professzor, Corvinus Egyetem
Hrubos Ildikó emeritus professzor, Corvinus Egyetem

 2015:

Ferge Zsuzsa, emeritus professzor, Eötvös Loránd Tudományegyetem
Forray R Katalin, emeritus professzor, Pécsi Tudományegyetem

2014:

Nagy József, emeritus professzor, Szegedi Tudományegyetem

Kezdeményező

A Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (Hungarian Educational Research Association, továbbiakban: HERA) a nevelés- és oktatáskutatás bármely területén (közoktatás, szakképzés, felsőoktatás, felnőttképzés)  kimagasló tudományos teljesítményű kutatók elismerése céljából kitüntetést alapít.

Elnevezés 

A kitüntetés (továbbiakban: emlékérem) a HERA alapító elnökéről Báthory Zoltán Emlékérem elnevezést kapja.

Tartalma

Az emlékérem életmű elismeréseként adható. Az a személyiség kaphatja meg, aki a hazai nevelés- és oktatáskutatásban több évtizeden keresztül kimagasló kutatómunkát végzett, és a pályakezdő kollégák támogatását életcéljának tekinti.

Megjelenési formája

Juha Richárd által tervezett érem díszdobozban. Az érem egyik oldalán az egykori Országos Pedagógiai Intézet (ma ismét: Budapest-fasori Evangélikus Gimnázium) homlokzata lkátható, körben pedig a fölirat: Báthory Zoltán Emlékérem. Az érem hátoldalán a fölírás: Magyar nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete. A hátoldal közepén a kitüntetett neve, alatta pedig a kitüntetés éve. Az emlékéremmel oklevél jár, amely tartalmazza a kitünetett nevét, a ki9tüntetés indokát, valéamint évét.

Felterjesztés

A díj odaítélésére a HERA tagságából bárki javaslatot tehet.

Odaítélés 

A beérkezett javaslatokat az alapítókkal kiegészített vezetőség rangsorolja, és többségi szavazással javaslatot tesz az elnökségnek. Az elnökség dönt.

Átadás

Az emlékérmet a HERA elnöke adja át a szervezet évente megrendezésre kerülő közgyűlésén, ill. az ahhoz kapcsolódó konferencián (HuCER).

Egyéb rendelkezések

Az emlékérmet évente egy személy kaphatja. Az emlékéremmel ugyanaz a személy kétszer nem tüntethető ki. Az emlékérem posztumusz elismerésként is adható.

Jogállás

Az emlékéremmel kapcsolatos ügyintézésre a HERA nem hoz létre önálló jogi személyiségű szervezetet. Az emlékéremmel anyagi juttatás nem jár. Az emlékérem előállítási költségeit a HERA saját bevételeiből fedezi.