Báthory Zoltán emlékérem

Megvitatta és elfogadta a HERA vezetősége a 2012.11.09-i (ONK 2012), illetve 2012.11.30-i ülésén. Jóváhagyta az elnökség 2012. 12.12-én.  Módosítva: 2014.9.26-án.

A Báthory Zoltán emlékérmet eddig a következő díjazottak kapták:

2018

Pukánszky Béla professzor, Szegedi Tudományegyetem

2017

Orosz Sándor, prof emeritus, Veszprémi Egyetem

2016

Gazsó Ferenc emeritus professzor, Corvinus Egyetem
Hrubos Ildikó emeritus professzor, Corvinus Egyetem

 2015

Ferge Zsuzsa, emeritus professzor, Eötvös Loránd Tudományegyetem
Forray R Katalin, emeritus professzor, Pécsi Tudományegyetem

2014

Nagy József, emeritus professzor, Szegedi Tudományegyetem

Kezdeményező

A Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (Hungarian Educational Research Association, továbbiakban: HERA) a nevelés- és oktatáskutatás bármely területén (közoktatás, szakképzés, felsőoktatás, felnőttképzés)  kimagasló tudományos teljesítményű kutatók elismerése céljából kitüntetést alapít.

Elnevezés 

A kitüntetés (továbbiakban: emlékérem) a HERA alapító elnökéről Báthory Zoltán Emlékérem elnevezést kapja.

Tartalma

Az emlékérem életmű elismeréseként adható. Az a személyiség kaphatja meg, aki a hazai nevelés- és oktatáskutatásban több évtizeden keresztül kimagasló kutatómunkát végzett, és a pályakezdő kollégák támogatását életcéljának tekinti.

Megjelenési formája

Juha Richárd által tervezett érem díszdobozban. Az érem egyik oldalán az egykori Országos Pedagógiai Intézet (ma ismét: Budapest-fasori Evangélikus Gimnázium) homlokzata lkátható, körben pedig a fölirat: Báthory Zoltán Emlékérem. Az érem hátoldalán a fölírás: Magyar nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete. A hátoldal közepén a kitüntetett neve, alatta pedig a kitüntetés éve. Az emlékéremmel oklevél jár, amely tartalmazza a kitünetett nevét, a kitüntetés indokát, valamint évét.

Felterjesztés

A díj odaítélésére a HERA tagságából bárki javaslatot tehet.

Odaítélés 

A beérkezett javaslatokat az alapítókkal kiegészített vezetőség rangsorolja, és többségi szavazással javaslatot tesz az elnökségnek. Az elnökség dönt.

Átadás

Az emlékérmet a HERA elnöke adja át a szervezet évente megrendezésre kerülő közgyűlésén, ill. az ahhoz kapcsolódó konferencián (HuCER).

Egyéb rendelkezések

Az emlékérmet évente egy személy kaphatja. Az emlékéremmel ugyanaz a személy kétszer nem tüntethető ki. Az emlékérem posztumusz elismerésként is adható.

Jogállás

Az emlékéremmel kapcsolatos ügyintézésre a HERA nem hoz létre önálló jogi személyiségű szervezetet. Az emlékéremmel anyagi juttatás nem jár. Az emlékérem előállítási költségeit a HERA saját bevételeiből fedezi.