Nyilas Misi Egyesület támogatása

Az Egyesület vezetői és munkatársai nevében is hálásan köszönjük, hogy a Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesületének nagylelkű támogatására számíthattunk. 
Ebben az évben 320 diákot segítettünk tanulmányai végzésében: 219 tanulónak a Tehetségtámogató Program, 94 diáknak a Barátság Program keretében továbbítottunk ösztöndíjat; öt fiatal a Bánffy Miklós, és ketten a Tanítvány Ösztöndíj kedvezményezettjei voltak.
Pártfogoltjaink közül 2018 nyarán 48-an zárták középiskolai tanulmányaikat, jelentkeztek az érettségi vizsgára, és a sikeres megmérettetést követően többségük felsőfokú intézményben folytatja tanulmányait.
 
Az Ösztöndíjprogram működtetése mellett Tehetségpontunk keretében az idei évben három tehetséggondozó programot szerveztünk: 30 órás élmény- és alkotásközpontú komplex matematikai tehetséggondozó programot, a II. Budapesti Tehetségnapot és a II. Anyanyelvápoló és tehetséggondozó szaktábort.
 
A 2017-2018-as tanévben 30 órás élmény- és alkotásközpontú komplex matematikai tehetséggondozó program megvalósítására is lehetőségünk volt pályázati támogatásból. A tevékenységeket dr. András Szilárd egyetemi oktató vezette. A kiválasztott 5 tanuló a BBTE Magyar Matematika és Informatika Intézetében vehetett részt különböző matematika tartalmú, alternatív megközelítésre épített tevékenységen. A tevékenységek elsődleges célja nem a matematikai tartalmak konkrét megismerése volt, hanem inkább a résztvevő tanulók szemléletmódjának alakítása, az iskolai matematikán túlmutató tartalmak kíváncsiságorientált megközelítése.
 
A II. Budapesti Tehetségnapra 2018. május 5-én került sor a Petőfi Irodalmi Múzeumban, ahol 16 tanuló képviselte az Egyesület ösztöndíjasait. Különböző témájú bemutatkozásokkal, kötetlen beszélgetéssel ünnepelték az ösztöndíjasok és a támogatók az Egyesület működésének 15. évfordulóját.
 
A közelmúltban, 2018. augusztus 7-13. között szerveztünk II. alkalommal anyanyelvápoló és tehetséggondozó szaktábort Torockón. A tevékenységen napi hat órában 11 középiskolás tanuló vett részt anyanyelvi tevékenységen, önismereti-, és pályaválasztási programon.
 
1.Csoportkep
 
A tanév befejeztével tisztelettel tájékoztatjuk, hogy a 2017/2018-as támogatási évben a Barátság Program keretében Önök az alábbi diákot támogatták.
A támogatott tanuló neve: Keszeg Mónika
A 2017/2018-as évben a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Gyógyszerészeti Kar, Gyógyszerészet szak III. éves hallgatója volt.
 
A támogatott a következő évben is folytatja tanulmányait, beszámolólevele itt olvasható.