HUCER 2024 jelentkezés

Elindult a jelentkezés a konferenciára, várjuk az absztraktokat 03. 31-ig konferencia elóadójaként és poszterek bemutatójaként új felületen: konferencia.org.hu
Az előadás nélküli résztvevői regisztráció 03. 16-tól indul.
 
A regisztrációs folyamat leírása a Felhasználói kézikönyvben olvasható.
 
Várjuk jelentkezéseiket az Egerben megrendezésre kerülő éves konferenciára!
A HuCER 2024. szervezőbizottsága

A legjobb nevelés- és oktatáskutatási mű 2024

A HERA pályázatot hirdet a legjobb nevelés- és oktatáskutatási mű 2024 címre.
Pályázni elküldött írásművel lehet magyar vagy angol nyelven.

A beküldés határideje: 2024. március 31. (amax. 40 ezer karakter terjedelmű pályaműveket: info@hera.org.hu címre várjuk, kizárólag word vagy pdf formátumban).

A bíráló bizottság a beérkező pályaműveket az alábbi szempontok szerint bírálja el:
·      a probléma megfogalmazása;
·      szakirodalmi áttekintés;
·      vizsgálati szemlélet és módszerek;
·      az eredmények újdonsága;
·      szerkezet,stílus, forma (hivatkozások, ábrák, táblák).

1. díj: közlés, az ECER 2025 főkonferencia részvételi díja
2. díj: közlés, az ECER 2025 előkonferencia részvételi díja
3. díj: közlés, a HuCER 2025 részvételi díja és szükség esetén szállásköltsége
4. díj: közlés, a HuCER 2025 részvételi díja és szükség esetén szállásköltsége
5. díj: közlés, a HERA 3 éves tagsági díja

Megjelent és megjelenés előtt álló írással egyaránt lehet pályázni.
A még nem publikált angol nyelvű díjazott pályaműveket a HERJ megjelenteti.
A még nem publikált magyar nyelvű pályaművek megjelenésére több folyóirat is lehetőséget biztosít, például: Scientia Pannonica, Romológia, Educatio, Kulturális Szemle.

A díjak a HuCER 2024 (Eger, 2024. május 23-24.) keretében kerülnek kihirdetésre.

HUCER 2024

Elő a naptárakkal!
2024. május 23-24. között Egerben kerül megrendezésre a következő HUCER konferencia!
Konferencia címe:
Az oktatás időszerű narratívumai
Oktatás a gyorsuló technológiai fejlődés, a szétszakadó társadalom és a figyelemért csatázó narratíva környezetében
A konferencia absztraktja ITT elérhető.
Jelentkezni 2024. január végétől lehet az easychair.com oldalon – részletek később.

Gyászhír

A Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete nevében mély fájdalommal és megrendüléssel osztjuk meg a Szegedi Tudományegyetem halálhírét Csapó Benő professzor, idei Báthory Zoltán emlékérmesünk méltatásával. Az idei HuCER keretében május végén Szombathelyen még hallgathattuk plenáris előadását, beszélgethettünk vele a szünetekben és az esti fogadáson. Éljenek előttünk ezek a képek Rá gondolva, és vigyük tovább szellemiségét, gondolatait, szakma iránti elköteleződését!

Csapo_Beno_gyaszjelentes-1

HUCER 2023 Programterv

Kedves Kollégák!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a HuCER 2023 programja elérhető:

HUCER 2023 Programterv

Tájékoztató részvételi díjhoz: A részvételi díj tartalmazza a szakmai programot, az étkezéseket, valamint támogató lektori vélemény esetén a tanulmány megjelenését online kötetben vagy folyóiratban. (Az útiköltséget és a szállásköltséget nem tartalmazza!)

A pénzügyi adminisztráció megkönnyítése érdekében kérjük, hogy a konferencia részvételi díját a helyszínen, készpénzben fizesse be. A befizetéséről igény esetén számlát, egyéb esetben nyugtát állítunk ki. Átutalásos számlát 5 főnél nagyobb együttes számlázás esetén kérhetnek előzetesen a heraevkonyvek@gmail.com e-mailcímen.

Részvételi díjak:

A HERA tagok esetén felhívjuk a figyelmüket, hogy kedvezményes részvételi díjra a tagdíjat (3.000 Ft/fő)befizetettek részére van lehetőség, amit csak magánszemély fizetheti be. (De egy magánszemély befizetheti több tag díját is, ebben az esetben a megjegyzésrovatban jelezve, hogy kiknek a tagdíja.) Tagdíjról nem kerül kiállításra számla az aktuális számviteli szabályok szerint.)

HERA tagok konferencia részvételi díja 10.000 Ft/fő.
Nem HERA tagok konferencia részvételi díja 18.000 Ft/fő.

Aki előzetes kérést jelzett a beosztás kapcsán, azt igyekeztünk maximálisan figyelembe venni, további kéréseket nem tudunk teljesíteni. Aki elírást észlel a programban, az jelezze az info@hera.org.hu címen és azokat természetesen javítjuk.

Szeretettel várunk minden regisztrált résztvevőt a konferencián!

 

Legjobb nevelés- és oktatáskutatási mű 2023

A HERA pályázatot hirdet a legjobb nevelés- és oktatáskutatási mű 2023 címre.  
Pályázni elküldött írásművel lehet magyar vagy angol nyelven.
A beküldés határideje: 2023. április 30. (a max. 40 ezer karakter terjedelmű pályaműveket: info@hera.org.hu címre várjuk).

A bíráló bizottság a beérkező pályaműveket az alábbi szempontok szerint bírálja el:
·      a probléma megfogalmazása;
·      szakirodalmi áttekintés;
·      vizsgálati szemlélet és módszerek;
·      az eredmények újdonsága;
·      szerkezet, stílus, forma (hivatkozások, ábrák, táblák).

1. díj: közlés, az ECER 2024 főkonferencia részvételi díja
2. díj: közlés, az ECER 2024 előkonferencia részvételi díja
3. díj: közlés, a HuCER 2024 részvételi díja és szükség esetén szállásköltsége
4. díj: közlés, a HuCER 2024 részvételi díja és szükség esetén szállásköltsége
5. díj: közlés, a HERA 3 éves tagsági díja

Megjelent és megjelenés előtt álló írással egyaránt lehet pályázni.
A még nem publikált angol nyelvű díjazott pályaműveket a HERJ megjelenteti. 

A még nem publikált magyar nyelvű pályaművek megjelenésére több folyóirat is lehetőséget biztosít, például: Scientia Pannonica, Romológia, Felnőttképzési Szemle, Kulturális Szemle.

A díjak a HuCER 2023 (Szombathely, 2023. május 26-27.) keretében kerülnek kihirdetésre.

HUCER 2023

Jelentkezés a HuCER 2023-ra
2023. május 26-27-én Szombathelyen kerül sor a Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Konferenciájára.
Előadásra és poszterbemutatóra jelentkezni március 31-éig az alábbi felületre feltöltött absztrakttal lehet: https://easychair.org/cfp/hucer2023
Az absztraktok elfogadását követően nyilik meg a második jelentkezési felület, ahol a jelenlétről, a díjakról és étkezésekről kell adatokat szolgáltatni. Kérjük, hogy senki ne fizessen be részvételi díjat, amíg nem kap visszajelzést az absztraktjáról, absztraktjairól!
Várunk minden HERA tagot és más oktatás- és neveléskutatót!

Az oktatás határdimenziói

A „határ” a nevelés és az oktatás világában és valóságában egyaránt értelmezhető földrajzi, társadalmi tényként és szimbolikus fogalomként. Jelentheti többek között az oktatás teljes vertikumának határmenti létéből fakadó sajátosságait, a határon belüli és a határon túli magyar oktatás és nevelés problémáit, a nevelés-oktatás társadalmi mobilitásban betöltött szerepét, a nevelési-oktatási intézményeket új kihívások elé állító egyre nagyobb mértékű határon átívelő gazdasági és tanulási célú mobilitást, valamint a magyar oktatásügy határait feszegető helyzetét, amelyek megoldandó feladatokat állítanak a nevelés- és oktatáskutatás elméleti és gyakorlati szakemberei számára egyaránt. A HuCER 2023 konferencián kísérletet teszünk a „határ” különböző szempontú értelmezésére a pedagógiában, a gyakran határon átívelő problémák azonosítására, az inter- és multidiszciplináris pedagógiai paradigmákban rejlő lehetőségek feltárására, valamint alternatív megoldási és cselekvési utak keresésére.
Ehhez várunk olyan magyar vagy angol nyelvű előadásokat, illetve poszterelőadásokat, amelyek a nevelés-oktatás határdimenzióiból fakadó lehetőségek, sajátosságok és problémák tematizálására vállalkoznak a jelenkori helyzetkép és/vagy a pedagógiatörténeti előzmények vizsgálatával.