Gazsó Ferenc, 1932-2018

A Békés megyei Békésszentandráson született, a szarvasi evangélikus gimnáziumban érettségizett, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát. Dolgozott tanárként, szociológusként, oktatáskutatóként. Természetes közege a kutató intézetek, majd az egyetemek világa volt; hivatali pályáján egészen a miniszterhelyettességig jutott Pozsgay művelődési minisztériumában. A hazai népi baloldal sajátos színezetű képviselője, aki belülről ismerte és művelte a szocialista-szociáldemokrata elkötelezettségű társadalomkutatást.

A HERA tagjainak és barátainak azonban Gazsó Ferenc más, több is volt: a hazai oktatáskutatás megalapítója és első művelője. Az oktatás társadalmi funkcióit vizsgálta legjellemzőbb írásaiban, sürgetve a társadalmi egyenlőtlenségek kiegyenlítését az iskolában és az iskola mobilitásban betöltött szerepének elismerését a társadalomban.

A nevelés- és oktatáskutatók közössége (HERA) 2016-ban őt tüntette ki a Báthory-díjjal. Az emlékérmet átvéve előadásában a következőket mondta:

“Elérkezett az ideje annak, hogy a pedagógiai szakmában dolgozó és kutatással foglalkozó emberek erőteljesebben forduljanak a felé, tudatosabban tekintsenek arra, ami itt zajlik, és igenis vállalják a konfrontációt, amelynek nem utcai tüntetésekben, meg társadalmi akciókban kell kifejezésre jutnia, hanem elsősorban abban, hogy szembesítik a döntéshozókat az eltelt 25 esztendő hatalmi-politikai változásainak társadalmi és iskolarendszerbeli hatásaival és következményeivel.”

Most, hogy az Oktatáskutató elment, tekinthetjük ezt akár a végakaratának is.

HuCER 2018

HERA-square

A 2018. évi HuCER a Kodolányi János Főiskolán kerül megrendezésre 2018. május 24-25-én. A konferencia idei központi témája az Oktatás – gazdaság – társadalom címet kapta. Várjuk a jelentkezéseket 2018. április 15-ig, 17 szekciótémában, amelyek a HERA szakosztályainak tematikáját követik. A konferencia felhívása elérhető itt.

Vezetőségi ülés

Vezetőségi ülés, 2018. február 22. Budapest, ELTE PPK. (Fotó: Molnár György)

Újraalakult a veszprémi tagszervezet