Legjobb nevelés- és oktatáskutatási mű 2023

A HERA pályázatot hirdet a legjobb nevelés- és oktatáskutatási mű 2023 címre.  
Pályázni elküldött írásművel lehet magyar vagy angol nyelven.
A beküldés határideje: 2023. április 30. (a max. 40 ezer karakter terjedelmű pályaműveket: info@hera.org.hu címre várjuk).

A bíráló bizottság a beérkező pályaműveket az alábbi szempontok szerint bírálja el:
·      a probléma megfogalmazása;
·      szakirodalmi áttekintés;
·      vizsgálati szemlélet és módszerek;
·      az eredmények újdonsága;
·      szerkezet, stílus, forma (hivatkozások, ábrák, táblák).

1. díj: közlés, az ECER 2024 főkonferencia részvételi díja
2. díj: közlés, az ECER 2024 előkonferencia részvételi díja
3. díj: közlés, a HuCER 2024 részvételi díja és szükség esetén szállásköltsége
4. díj: közlés, a HuCER 2024 részvételi díja és szükség esetén szállásköltsége
5. díj: közlés, a HERA 3 éves tagsági díja

Megjelent és megjelenés előtt álló írással egyaránt lehet pályázni.
A még nem publikált angol nyelvű díjazott pályaműveket a HERJ megjelenteti. 

A még nem publikált magyar nyelvű pályaművek megjelenésére több folyóirat is lehetőséget biztosít, például: Scientia Pannonica, Romológia, Felnőttképzési Szemle, Kulturális Szemle.

A díjak a HuCER 2023 (Szombathely, 2023. május 26-27.) keretében kerülnek kihirdetésre.

HUCER 2023

Jelentkezés a HuCER 2023-ra
2023. május 26-27-én Szombathelyen kerül sor a Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Konferenciájára.
Előadásra és poszterbemutatóra jelentkezni március 31-éig az alábbi felületre feltöltött absztrakttal lehet: https://easychair.org/cfp/hucer2023
Az absztraktok elfogadását követően nyilik meg a második jelentkezési felület, ahol a jelenlétről, a díjakról és étkezésekről kell adatokat szolgáltatni. Kérjük, hogy senki ne fizessen be részvételi díjat, amíg nem kap visszajelzést az absztraktjáról, absztraktjairól!
Várunk minden HERA tagot és más oktatás- és neveléskutatót!

Az oktatás határdimenziói

A „határ” a nevelés és az oktatás világában és valóságában egyaránt értelmezhető földrajzi, társadalmi tényként és szimbolikus fogalomként. Jelentheti többek között az oktatás teljes vertikumának határmenti létéből fakadó sajátosságait, a határon belüli és a határon túli magyar oktatás és nevelés problémáit, a nevelés-oktatás társadalmi mobilitásban betöltött szerepét, a nevelési-oktatási intézményeket új kihívások elé állító egyre nagyobb mértékű határon átívelő gazdasági és tanulási célú mobilitást, valamint a magyar oktatásügy határait feszegető helyzetét, amelyek megoldandó feladatokat állítanak a nevelés- és oktatáskutatás elméleti és gyakorlati szakemberei számára egyaránt. A HuCER 2023 konferencián kísérletet teszünk a „határ” különböző szempontú értelmezésére a pedagógiában, a gyakran határon átívelő problémák azonosítására, az inter- és multidiszciplináris pedagógiai paradigmákban rejlő lehetőségek feltárására, valamint alternatív megoldási és cselekvési utak keresésére.
Ehhez várunk olyan magyar vagy angol nyelvű előadásokat, illetve poszterelőadásokat, amelyek a nevelés-oktatás határdimenzióiból fakadó lehetőségek, sajátosságok és problémák tematizálására vállalkoznak a jelenkori helyzetkép és/vagy a pedagógiatörténeti előzmények vizsgálatával.

HERA évkönyv – formai követelmények

Formai követelmények:

Absztrakt

A jelentkezők max. 1500 karakteres absztraktban, 3-5 kulcsszó megjelölésével együtt foglalják össze témájukat a jelentkezésükhöz. Az absztrakt kötelező részei és értékelési szempontjai:

  • a témaválasztás indoklása, a kutatás elméleti kereteinek a kidolgozottsága, a kutatási előzmények bemutatása,
  • a kutatás céljának pontos meghatározása, a kutatási kérdések/hipotézisek újszerűsége,
  • a kutatási módszer helytállósága,
  • a kutatási eredmények megalapozottsága, újszerűsége,
  • a kutatás elméleti, gyakorlati jelentősége,
  • egyértelmű, világos és nyelvileg helyes megfogalmazás,
  • a hivatkozott irodalom pontos felsorolása.

Tanulmányok formai követelményei

Kérdés esetén keressék Kattein-Pornói Ritát az alábbi e-mail címen pornoirita@gmail.com

HERA Évkönyvek IX. kötet

Megjelent a HERA Évkönyvek IX. kötete. A Kattein-Pornói Rita – Mrázik Julianna – Pogátsnik Monika által szerkesztett Tanuló társadalom – Oktatáskutatás járvány idején kötet 65 tanulmányt tartalmaz, és kiválóan reprezentálja a HERA 580 fős tagságának legfőbb kutatási eredményeit. Hasznos olvasmányélményeket kívánunk!

II. Zsolnai József Emlékkonferencia

A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottságának  Alternatívpedagógiai Munkabizottsága, a Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesületének Veszprémi Tagszervezete és  Közoktatási Szakosztálya, valamint a Pedagógiai Értékek Őrzése Alapítvány szeretettel meghívja Önt az

„Alternativitás – jelen, múlt, jövő” című

  1. Zsolnai József Emlékkonferenciára

Helyszín: Bálint Márton Általános és Középiskola Zsolnai József Díszterem  (Törökbálint, Óvoda u. 6.)

Időpont: 2022. május 20. 10:00–16:00

Részletes program: Meghívó_Program_Zsolnai_Konferencia