A HERA szegedi tagszervezete

A tagszervezet céljai

 • támogatni a tagok együttműködéseit nevelés- és oktatásszociológiai kutatások megvalósításában
 • a Szegedi Tudományegyetem és társadalmi környezete terében működő oktatáskutatási műhelyek közötti szakmai diskurzusok kezdeményezése, együttműködések támogatása
 • a szegedi oktatáskutatói műhelyek, valamint kutató- és munkacsoportok eredményeinek közvetítése a HERA országos és nemzetközi hatókörű tevékenységeibe
 • a HERA tagszervezetei és szakosztályai eseményei, rendezvényei, konferenciái híreinek és eredményeinek közvetítése a szegedi szervezet tagjai felé
 • a Duna-Körös–Maros–Tisza eurorégióban a határon túli pedagógiai szervezetekkel, illetve pedagógusképző intézményekkel való együttműködés és a HERA munkájában való részvétel támogatása
 • a HERA más tagszervezeteivel, szakosztályaival való együttműködés

Főbb kutatási területek

 • iskola és társadalmi környezete
 • felsőoktatás-kutatások
 • pedagógusképzés, tanárképzés
 • generációkon átívelő értékátadási folyamatok
 • hallgatói életmód, felsőoktatási életszakasz
 • állampolgári nevelés
 • kritikus gondolkodás
 • iskolai konfliktusok
 • neveléstörténet
 • intézménytörténet

Aktivitások

 • közös kutatás a tagszervezeten belül, illetve a HERA más tagszervezeteivel közösen
 • kutatási eredmények disszeminálása (konferencia előadások, publikációk)
 • előadások a HuCER konferenciákon

A tagszervezet alapítója

Dr. Jancsák Csaba (SZTE), főiskolai docens

A tagszervezet tagjai

 • Fizel Natasa PhD
 • Jancsák Csaba PhD, a tagszervezet elnöke
 • Juhász Valéria PhD
 • Habil. Keczer Gabriella
 • Képiró Ágnes doktorandusz
 • Kiss Mária Rita
 • Kósa Maja doktorandusz
 • Krémer András PhD
 • Laki Ildikó PhD
 • Habil. Nagy Gábor Dániel
 • Habil. Nóbik Attila
 • Sánta Tamás doktorandusz, a tagszervezet titkára
 • Habil. Szabó Éva Zsuzsanna
 • Thékes István PhD