A HERA veszprémi tagszervezete

A tagszervezet bemutatása

A tagszervezet alapításával célunk egyrészt a HERA munkájának népszerűsítése, hálózatának, tagságának további bővítése a közép-dunántúli régióban, másrészt pedig a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karán, elsősorban a Digitális Módszertani Intézetében, Neveléstudományi Intézetében és Tanárképző Központjában fellelhető szakmai-tudományos potenciál bevonása a HERA munkájába.

A Pannon Egyetemen 1999 óta működik a Zsolnai József által alapított Neveléstudományi Kutatóműhely, melynek hagyományait folytatja az alakulóban lévő új neveléstudományi kutatóműhely a Karon. A 2021-ben létrejött Komplex Iskolakutatás nevű kutatóműhely célja a Pannon Egyetem vonzáskörzete számára olyan pedagógiai kutatások elindítása, amelyek a régióban működő, vagy működését tervező közoktatási-, nevelési-, művelődési-, gyermekvédelmi és ifjúságügyi, mediális, valamint szabadidős intézeteket és szervezeteket foglalkoztató aktuális pedagógiai problémák feltérképezésén, elemzésén túl képes szakmai javaslatokkal is előállni. A kutatásokba történő bevonásával az egyetemi hallgatóság az első vonalból szembesülhet az égető feladatokkal, amely így a tanárjelöltek szakmai fejlődését életszerű kontextusba helyezi, ezzel is a következő generáció már korán tapasztalttá váló tagjaivá avatva őket. A szakdolgozatok témái a partnerintézetek érdeklődése szerint alakíthatóak, így a partner számára is fontos egyedi kutatások születhetnek. A felsorolt lehetőségeken kívül a partnerintézetek kérésére folytatott kutatások tapasztalatai, a partnerek igényei, valamint a velük folytatott együttműködések eredményei szintén tükröződhetnek az Egyetem tanárképzési fejlesztéseiben is.

Neveléstörténeti kutatások és alapkutatások folynak a tanárképzés és -továbbképzés területén; továbbá célunk a kutatótanárrá válás folyamatának segítése; a neveléstudományban, tanárképzésben használható komplex kutatási módszerek alkalmazása. A Kutatóműhely tevékenysége kiterjed a pedagógiai elmélet-ellenőrzésekre, gyakorlati felhasználhatóságuk vizsgálatára, folyamatértékelésekre, korcsoportos és összehasonlító felmérésekre, az iskola környezetének nevelésszociológiai vizsgálatára, kommunikációs helyzetek és problémák feltárására, digitális kompetenciák és módszerek állapotfelmérésére és fejlesztésére, újabb pedagógiai aktorok keresésére és bevonására, az esélyegyenlőség helyzetének állapotfelmérésére, tankönyvkutatásra és tananyagfejlesztésre, mentálhigiénés állapotfelmérésre és konflitus kezelési javaslatok kidolgozására, kompetencia felmérésekre, fejlesztési stratégia kidolgozásokra, valamint a szervezeti kultúra elemzésére. Ezen kívül a tagszervezet kutató munkáját tovább színesítik a tagok széles palettán mozgó egyéni kutatásai.

Távlati terveink között a tagszervezet kutatómunkájára alapozva szakosztály alapítása is szerepel.


Tárgyszavak

pedagógia, alternatív pedagógia, iskolakutatás, tudománypedagógia, digitális pedagógia, tanárképzés és –továbbképzés, távoktatás


A tagszervezet alapítója:

Langerné dr. Buchwald Judit (ELTE ELTE PPK Pedagógiai és Pszichológiai Intézet)
buchwald.judit@gmail.com
+3620 551 6896

A tagszervezet tagjai:

Pannon Egyetem MFTK Digitális Módszertani Intézet:

Dr. Györe Géza elnök
Dr. habil. Ollé János

Pannon Egyetem MFTK Neveléstudományi Intézet:

Bognárné dr. Kocsis Judit

Tanárképző Központ:

Dr. Somogyvári Lajos

Egyéb szervezetekből, nyugdíjasok:

Dr. Fehér Péter
Irina Golubev
Köcséné dr. Szabó Ildikó
Dr. habil. Sántha Kálmán
Dr. Thun Éva