Oktatáskutatás határon innen és túl

HERA ÉVKÖNYVEK I. Oktatáskutatás határon innen és túl elérhető ide kattintva!

 

A kötet tartalma:

 

HERA 2012. évi beszámoló

 

Oktatás középfokon

Barabási Tünde: Az iskolaelőkészítés újító folyamatai a román közoktatási rendszerben. A tantervi szintű esélyteremtés megítélése

Daru Katalin – Tóth Zoltán: Óvodások időjárással kapcsolatos szóasszociációinak elemzése

Gyökös Eleonóra: Párhuzamos iskolatörténetek. Egy alföldi mikrorégió gimnáziumai, 1850-1945

Madarász Tibor: Az első honvédelmi szakközépiskola kialakulása

Nagy Zoltán: Egy tudomány elmélet nélkül: az anyanyelvi tantárgypedagógia

Szűcs Tímea – Tóth Zoltán: Metafogalmi ismeretek a földrajz tankönyvekben

 

Oktatás felsőfokon

Holik Ildikó: A pedagógusi pálya aktuális kérdései gender-szempontú megközelítésben

Jancsák Csaba: Towards pre-vocational training? (Labour market actors’ feedback on the training programme of mobile application development at university)

Jenei Teréz – Kerülő Judit: Kísérlet a pedagógusképzésben részt vevő hallgatók előítéleteinek csökkentésére

Kiss Zsuzsanna: A foglalkoztathatóság kérdései a Debreceni Egyetemen végzettek esetében

Kokas Csaba: Pályázati forrásokból finanszírozott projektek hatásainak innovációs, gazdasági és menedzsment szempontú vizsgálata a Debreceni Egyetemen

Nemes Magdolna: Korai idegennyelv-oktatás – a DE GyFK válasza a társadalmi és szakmai kihívásokra

Stark Gabriella Mária: Kisebbségi tanulási útvonalak a romániai felsőoktatásban

Svantner Bernadett – Kun András: A Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kara által szervezett beiskolázási nyílt napok tapasztalatai marketing szempontból

Szabó Barbara Éva: Felsőfokú szakképzések a Debreceni Egyetemen

 

Az oktatás egyéb színterei

Csernoch Mária – Biró Piroska: Spreadsheet misconceptions, spreadsheet errors

Fintor Gábor: Az egészséges életmód és az elektronikus média kapcsolata a 10-14 éves korosztályban

Fónai Mihály: A menedzserizmus kérdése az empirikus kutatások tükrében

Nyilas Orsolya – Fónai Mihály: Alacsony képzettség és társadalmi hátrányok – munkaerő-piaci programok tapasztalatai a szakirodalom tükrében

Támba Renátó: Koszta József leánygyermek-ábrázolásai gyermekkor-történeti megközelítésben

Varga Eszter – Gordon Győri János: Értékek és kultúrák: Dél-Koreai és magyar nevelési értékek összehasonlítása