HERA Évkönyv 2014

 

A Tanárképzés és oktatáskutatás kötet elérhető ide kattintva

 

 

A kötet tartalma:

 

ELŐSZÓ

 

A TANÁRKÉPZÉS ÉS AZ OKTATÁSI RENDSZER

Bordás Andrea: Pedagógusok szakmai tanulása alulról szerveződő és felülről szervezett szakmai közösségekben

Buda András: Tanárjelöltek bakancslistája

Fűzné Koszó Mária: A tanórai és a projektoktatás sajátosságai és problémái a környezeti nevelésben

Imre Anna – Ercsei Kálmán: Tanulási utak és tanulási környezetek

Jancsák Csaba: Value Preferences of Students of Hungarian Teacher Education

K. Nagy Emese: A pedagógushallgatók érzékenyítése tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoport kezelésére

Lükő István: Méréses tapasztalati tanulás a környezeti szakképzésben – Részletek    egy szakmódszertani kutatásból

Mrázik Julianna: Bevezető esszék és értelmezési kereteik

Szabó Mária – Orgoványi-Gajdos Judit: Tényleg segít? – Első tapasztalatok az új típusú tantárgygondozó szaktanácsadásról

Török Balázs: Az oktatási rendszerek szenzibilitásának változása

 

II. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSEK

Albert B. Gábor: Tanítóképzőintézeti és középiskolai tanárok a két világháború közötti hazai tankönyvrevíziós mozgalomban

Bíró Zsuzsanna Hanna: A tanulmányi kiválóság szerepe a tanári karrierben a két    világháború közötti Magyarországon

Fenyő Imre: A Debreceni Egyetem identitásteremtő aktusai 1914-1944

Kereszty Orsolya: Gender-szempontú neveléstörténet-írás és aktív demokratikus állampolgársági nevelés: irányok és problémakörök

Lendvai Tamás: A porosz népiskolaügy fejlődésének főbb állomásai és jellemzői 1737-1840 között, különös tekintettel az állam és az egyház viszonyára

Olasz Lajos: A nemzetiségi oktatás szabályozása és gyakorlata Magyarországon, a két világháború között

Ozsváth Judit: Márton Áron kolozsvári ifjúságnevelő munkája

Szabó Zoltán András: A klebelsbergi középiskola-koncepció „fekete doboza” – Nemzetközi hatásokok oktatáspolitikai aktorok és törvényhozás

 

III. FELNŐTTKÉPZÉS ÉS ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS

Farkas Éva: Tények és tendenciák a felnőttképzés 25 évéről

Kenyeres Attila Zoltán – Szabó József: Az informális tanulás lehetőségei a televíziós híradókban

Kozma Tamás – Forray R. Katalin: Közösségi tanulás és térségi átalakulások

Polónyi István: Jelentkezési és bejutási jellemzők a hazai felsőoktatási felnőttképzésbe

Szűcs Szabina: Nyelvi képzési programok Magyarországon 2013–2014

 

IV. FELSŐOKTATÁS

Barabási Tünde: Tanítók és a szakirányú mesteri képzés lehetősége

Barta Szilvia: Academic integrity and academic ethics – the responsibility of teacher educators?

Bocsi Veronika: Változások kora. Az internethasználat szerepének átalakulása a hallgatói életmódban

Fónai Mihály: A szocioökonómiai státusz és az iskolai életút kapcsolata

Galántai László: A tudás és a társadalma. Felsőoktatás és munkaerőpiac kapcsolata a késő modern társadalomban

Kardos Katalin: A felsőoktatás-pedagógiai gyakorlat kitüntetett terepei: a szakkollégiumok

Kovács Edina: A pedagógushallgatók pályaképének és eredményességének jellemzői a Magyarország – Románia – Ukrajna határmenti régióban

Majorosi Anna – Sántha Kálmán: A felsőoktatásban oktatók nézeteinek, módszertani kultúrájának metaforahálóval történő elemzése, avagy egy kutatás eredményei és a módszerek reflexiója

Pusztai Gabriella: Mire jó a társadalmi tőke koncepció a felsőoktatás-kutatásban?

Tőzsér Zoltán: Részidős hallgatók határokon innen és túl

 

V. HÁTRÁNYOS HELYZET ÉS KISEBBSÉGI KÉRDÉSEK AZ OKTATÁSBAN

Andl Helga: Small schools in contemporary Hungary

Atyimcsev Lívia: Magyar nyelvű felsőoktatás Szerbiában – egy karalapítás története

Barnucz Nóra: IKT eszközök használata hátrányos helyzetű tanulók körében

Bézsenyi Ákos – Gyulavári Tamás: Measurement Invarince Across Majority and Minority Groups in the Hungarian Edition of Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-IV)

Czékmán Balázs: A magyar nemzeti identitástudat megőrzésének aspektusai Izrael és Kanada vonatkozásában

Cserti Csapó Tibor: Új fórum a romológia kutatásában és felsőfokú oktatásában – a Romológia folyóirat

Gönczi Ibolya: Gyermekvédelem és pedagógusképzés elvei és gyakorlata Magyarországon

Jenei Teréz – Kerülő Judit: Cigány/roma civil szervezetek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Takács Tamara: Közösségi kötődés és egyéni identitás egy határmenti felsőoktatási térségben

Varga Aranka: Hátrányos helyzet és az iskolarendszer

 

 

VI. KATONA-, SPORT- ÉS EGÉSZSÉGPEDAGÓGIA

Fintor Gábor János: Az egészségtudatosság megjelenése nyíregyházi felső tagozatos diákoknál

Hajdicsné Varga Katalin: E-learning a honvédelmi és katonai képzésekben

Hideg Gabriella: A fair play jelentéstartalma kenyai és magyar minta alapján

Kovács Klára: Magyarországi és romániai hallgatók sportolási szokásait meghatározó szocio-kulturális tényezők

Madarász Tibor : Katonasuli és honvédelmi nevelés – Kapcsolat a társadalommal

Nagy Ágoston – Kovács Klára: A sportolás hatása a debreceni egyetemisták értékrendjére és jövőképére

Stummer Judit: Honvédelmi ismeretek a köznevelési és felsőoktatási intézményekben

 

UTÓSZÓ HELYETT

Szabó László Tamás: Tanulási környezetek rejtett hatásai

 

HERA 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ

 

SZERZŐK ÉS ELÉRHETŐSÉGEK