Állampolgári nevelés és oktatási jogok szakosztály

A szakosztály bemutatása

A szakosztály céljai

A tudományos kutatás eszközeivel és lehetőségeivel olyan társadalmi megújulási folyamat ösztönzése, amely vertikálisan és horizontálisan hozzájárul az Európai Uniós keretek között értelmezhető aktív állampolgári részvétel fejlesztéséhez, a részvételi demokrácia erősítéséhez, az Európai Unió és tagállamai, benne a magyar társadalom demokratikus működésének stabilizálásához és fejlődéséhez.

A szakosztály az állampolgári nevelés, az állampolgári kompetenciák továbbá azok oktatási és nevelési környezetben való érvényesülésének kérdését tartja kutatói érdeklődésének homlokterében.

A szakosztály érdeklődésének másik területe gyermek és ifjúsági jogok érvényesülésének kutatása. A vonatkozó jogszabályok, illetve hazai és nemzetközi dokumentumok (az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény, és az EU Alapjogi Chartája) nagyon fontos ösztönzést adnak arra, hogy tanulmányozzuk és felfedezzük a gyermek és ifjúsági jogok érvényesülését különböző nevelési és oktatási környezetekben. Ezért a szakosztály arra vállalkozik, hogy feltárja azokat az etikai, metodológiai, törvényi és pedagógiai témákat, amelyekben a jogok és az oktatási kérdések (kontextus) átfedik egymást.

A szakosztály célja az is, hogy e tematikákban a kutatás, valamint folyamatos, kritikus és fókuszált párbeszéd színtere legyen. Célunk, hogy támogassuk/elősegítsük a gyermekjogi kutatások elméletének fejlődését az oktatás területén.

A szakosztály szempontjából releváns kutatási területek számos olyan további lehetséges témát ölelnek fel, amelyekben közös elem, hogy az oktatást a gyermek és ifjúsági jogi kérdések jelentős és kihívásokkal teli területeként azonosítják és kutatják.

Kutatási tematikák:

  • Az állampolgári nevelés
  • Állampolgári ismeretek oktatása az általános és középiskolában
  • A demokratikus részvétel színterei
  • A fiatalok aktív participációja
  • A gyermekek és fiatalok viszonya a demokráciához, a demokratikus intézményekhez
  • A gyermek és a fiatal, mint jogbirtokos, és mint polgár
  • Oktatási és politikai gyakorlat, mint a gyermekek jogainak megvalósítási és értelmezési kontextusa
  • A gyermekek és fiatalok jogai és értékei
  • Önkormányzatiság oktatáshoz kötődő korosztályos szervezetekben (DÖK, HÖK)
  • Nemzetközi, interkulturális, történeti és átfedő szemléletmódok a gyermekek oktatáshoz/oktatásban való, valamint azzal kapcsolatos jogaiban

Tárgyszavak

állampolgári nevelés, gyermek és ifjúsági jogok, aktív participáció, demokratikus kompetenciák


Tagok

A szakosztály vezetője:
Jancsák Csaba PhD, Szegedi Tudományegyetem JGYPK Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6., jancsak@jgypk.szte.hu

A szakosztály titkára:
Nyúl Eszter Anna, Pécsi Tudományegyetem “Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola, dr.nyulea@gmail.com

Tagok:

Balatoni Mónika, Nemzetközi Közszolgálati Egyetem                                         Dancs Katinka, Szegedi Tudományegyetem                                                      Endrődy-Nagy Orsolya PhD, Eötvös Loránd Tudományegyetem TÓK Neveléstudományi Tanszék
Fekete Ilona Dóra PhD, Eszterházy Károly Egyetem Humán Tudományok Intézete
Kállai Gabriella PhD, Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Kalocsai Janka, Pécsi Tudományegyetem, „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola
Krémer András PhD, Szegedi Tudományegyetem JGYPK Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék
Laki Ildikó PhD, Szegedi Tudományegyetem ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék
Nagy Gábor Dániel PhD, Szegedi Tudományegyetem BTK Vallástudományi Tanszék
Németh Nóra Veronika PhD, Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézete
Rónay Zoltán PhD, Eötvös Loránd Tudományegyetem PPK Felsőoktatás- és Innovációkutató Csoport
Sánta Tamás, Szegedi Tudományegyetem ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék
Szabó Éva PhD, Szegedi Tudományegyetem BTK Pszichológia Intézet