Felnőttkori és Közösségi Tanulás

 

Felnőttkori és Közösségi Tanulás Szakosztály


A szakosztály célja hozzájárulni a felnőttkori és közösségi tanulás területét érintő hazai és nemzetközi kutatások megismertetéséhez; a kutatók információ- és tapasztalatcseréjének elősegítéséhez. További cél kutatási együttműködések révén komparatív jellegű vizsgálatok kialakítása. A szakosztály hosszabb távon arra törekszik, hogy egy a felnőttképzés és közösségi tanulás témakörében kutató több tudományterület művelőit magába foglaló kutatói hálózatot alakítson ki.

 

Kutatási területek:

Az európai oktatáspolitika felnőttképzési vonatkozásai

A hazai felnőttoktatás és –képzés történeti vonatkozásai

A felnőttoktatás- és képzés intézményes vonatkozásai

A felnőtt tanulás sajátosságainak, a felnőtt tanulók jellegzetességeinek vizsgálata

A felnőttképzés módszertani kérdései

A közösségi tanulás és közösségi művelődés terepei (különösen: általános felnőttképzés, kultúra, média, sport)

A közösségi tanulás és közösségi művelődés sajátos jellemzői, módszertana

Felnőttkori tanulás – informális tanulás – személyes tanulás – közösségi tanulás összefüggései


 

Tárgyszavak (5-7 darab)

felnőttképzés, felnőttoktatás, egész életen át tartó tanulás, nem formális tanulás, informális tanulás, közösségi tanulás, közösségi művelődés

 

Tagok

Alapító elnök:

 

Juhász Erika, PhD

tanszékvezető főiskolai docens, HERA alelnök

Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar

Neveléstudományok Intézete, Andragógia Tanszék

4032 Debrecen Egyetem tér 1.

Tel: +36-52-512-900/22279

E-mail: juhasz.erika@arts.unideb.hu

 

Szakosztály tagjai:

 

Kerülő Judit CSc

dékánhelyettes, intézetigazgató főiskolai tanár

Nyíregyházi Főiskola

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b

Tel.: +36-42-599-482

E-mail:kerulo@nyf.hu

 

Barabási Tünde PhD

egyetemi adjunktus

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Pszichológia és Neveléstudományi Kar

Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat

535600 Székelyudvarhely, Piaţa Márton Áron 2

Románia

Tel.: +40 266 212666, 40 740 205135

E-mail: tunde.barabasi@gmail.com

 

Márkus Edina, PhD

egyetemi adjunktus

Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar

Neveléstudományok Intézete, Andragógia Tanszék

4032 Debrecen Egyetem tér 1.

Tel: +36-52-512-900/22279

E-mail: markus.edina@arts.unideb.hu

 

Szabó József, PhD habil.

egyetemi adjunktus

Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar

Neveléstudományok Intézete, Andragógia Tanszék

4032 Debrecen Egyetem tér 1.

Tel: +36-52-512-900/22277

E-mail: szabo.jozsef@dtv.hu

 

Takács-Miklósi Márta, PhD

egyetemi tanársegéd

Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar

Neveléstudományok Intézete, Andragógia Tanszék

4032 Debrecen Egyetem tér 1.

Tel: +36-52-512-900/22277

E-mail: mmiklosi79@yahoo.com

 

Dankó-Herczegh Judit, PhD

egyetemi tanársegéd

Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar

Neveléstudományok Intézete, Andragógia Tanszék

4032 Debrecen Egyetem tér 1.

Tel: +36-52-512-900/22279

E-mail: herczeghjudit@gmail.com

 

Nyilas Orsolya

főiskolai tanársegéd, doktorjelölt

Nyíregyházi Főiskola

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b

Tel.: +36-42-599-482

E-mail: nyilaso@nyf.hu

 

Pete Nikoletta

felnőttképzési  vezető, egyesületi alelnök

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Tel.: +36/30-748-7013

E-mail: pete.nikoletta@kulturasz.hu

 

Szabó Barbara

andragógia MA szakos hallgató, köztársasági és Eötvös ösztöndíjas

Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar

Neveléstudományok Intézete, Andragógia Tanszék

4032 Debrecen Egyetem tér 1.

Tel: +36-30/493-8849

E-mail: szabobara89@gmail.com