Felnőttkori és Közösségi Tanulás

A szakosztály bemutatása

A szakosztály célja hozzájárulni a felnőttkori és közösségi tanulás területét érintő hazai és nemzetközi kutatások megismertetéséhez; a kutatók információ- és tapasztalatcseréjének elősegítéséhez. További cél kutatási együttműködések révén komparatív jellegű vizsgálatok kialakítása. A szakosztály hosszabb távon arra törekszik, hogy egy a felnőttképzés és közösségi tanulás témakörében kutató több tudományterület művelőit magába foglaló kutatói hálózatot alakítson ki.

Kutatási területek:

Az európai oktatáspolitika felnőttképzési vonatkozásai

A hazai felnőttoktatás és –képzés történeti vonatkozásai

A felnőttoktatás- és képzés intézményes vonatkozásai

A felnőtt tanulás sajátosságainak, a felnőtt tanulók jellegzetességeinek vizsgálata

A felnőttképzés módszertani kérdései

A közösségi tanulás és közösségi művelődés terepei (különösen: általános felnőttképzés, kultúra, média, sport)

A közösségi tanulás és közösségi művelődés sajátos jellemzői, módszertana

Felnőttkori tanulás – informális tanulás – személyes tanulás – közösségi tanulás összefüggései

Tárgyszavak (5-7 darab)

felnőttképzés, felnőttoktatás, egész életen át tartó tanulás, nem formális tanulás, informális tanulás, közösségi tanulás, közösségi művelődés

Tagok:

Alapító elnök: Juhász Erika, PhD
tanszékvezető főiskolai docens, HERA alelnök
Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
Neveléstudományok Intézete, Andragógia Tanszék
4032 Debrecen Egyetem tér 1.
Tel: +36-52-512-900/22279
E-mail: juhasz.erika@arts.unideb.hu

Barabási Tünde PhD, BBTE Székelyudvarhely
Herczegh Judit PhD, DE BTK Neveléstudományok Intézete
Hegedűs Anita, DE HTDI Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori program
Horváth Zoltán, AGORA Szombathelyi Kulturális Központ, 9700 Szombathely, Március 15. tér 5.
Kenyeres Attila Zoltán, DE BTK Neveléstudományok Intézete
Kerülő Judit PhD, Nyíregyházi Egyetem
Kispálné Horváth Mária  NYME Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ
Márkus Edina PhD, DE BTK Neveléstudományok Intézete
Megyesi Erzsébet, OK-TAT-60 Oktatást Szervező és Szolgáltató Kft.
Megyesi Judit, Nemzeti művelődési Intézet
Nyilas Orsolya, Nyíregyházi Főiskola
Pete Nikoletta, Kultúrász Közhasznú Egyesület
Pócsik Orsolya, BSZC Veres Péter Gimnázium, Szakgimnázum, Szakközépiskola
Szabó Barbara Éva, DE BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet
Szabó József PhD habil, DE Neveléstudományok Intézete
Takács-Miklósi Márta PhD, DE BTK Neveléstudományok Intézete
Tószegi Zsófia Júlia, PTE-ÁOK-NOK