Felsőoktatás-kutatás

Felsőoktatás-kutatási Szakosztály

A szakosztály inter- és multidiszciplináris megközelítésben a tudományági okszínűség jegyében közelít a felsőoktatáshoz. Vizsgálja a felsőoktatás mint ágazat működését hazai és nemzetközi vonatkozásban, ennek részeként az ágazat egészének fejlődését, fejlődési irányait, valamint az azt alkotó intézmények szervezetét, működését tevékenységét – ez utóbbi keretében a felsőoktatás-pedagógiai aspektusokat is. Ennek jegyében nyitott neveléstudományi, pedagógiai, szociológiai, közgazdaságtudományi, állam- és jogtudományi, politikatudományi érdeklődésű, hátterű kutatók számára is. A szakosztály legyen olyan tér, amely összekapcsolja a hazai felsőoktatás-kutatókat és szellemi műhelyeket, és lehetővé teszi az események, eredmények megosztását és közös kutatások, pályázatok kialakítását.
Tárgyszavak
felsőoktatás-kutatás, felsőoktatás- menedzsment, felsőoktatás szervezete, irányítás-vezetés, felsőoktatás nemzetköziesítése, hallgatói bevonódás
Szakosztály vezetői:
Kováts Gergely, PhD
Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központ, Igazgató
gergely.kovats@uni-corvinus.hu
Rónay Zoltán, PhD
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Intézet, egyetemi doncense
ronay.zoltan@ppk.elte.hu


Tagok
Bajzáth Angéla, ELTE
Besenyei Mónika PhD, Központi Statisztikai Hivatal
Bujdosó Gyöngyi PhD habil, Debreceni Egyetem Informatikai Kar
Ceglédi Tímea PhD, Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék
Deli Zsolt, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola
Godó Katalin, Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola Neveléstudományi Doktori Program
Hercz Mária PhD habil, ELTE TÓK
Kerekes Rita, Nyíregyházi Egyetem
Kéri Anita, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar
Kováts Gergely PhD, Budapesti Corvinus Egyetem
Lakatos Péter, Magyar Felsőoktatás Akkreditációs Bizottság
Martinkó József PhD, Kaposvári Egyetem Neveléstudományi Tanszék
Polónyi István
Pólik Ádám, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Pedagógia Tanszék
Rónay Zoltán, ELTE PPK
Sitku Krisztina, Dunaújvárosi Egyetem, Pécsi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola
Stark Gabriella PhD
Szabó Barbara Éva PhD, Debreceni EGyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet
Szabó Éva Zsuzsanna PhD, Szegedi Tudományegyetem Pszichológia Intézet
Szemerszki Marianna PhD, OFI
Szőke-Milinte Enikő PhD, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Intézet
Tőzsér Zoltán PhD, Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola
Váraljai Mariann, Dunaújvárosi Egyetem
Veroszta Zsuzsanna PhD, Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.