Gyermekvédelmi és szociálpedagógiai kutatások szakosztály

A szakosztály bemutatása

A szakosztály létrehozásával kutatási és konzultációs fórumot kívánunk biztosítani azoknak az elméleti és gyakorlati szakembereknek, akik a gyermek- és ifjúságvédelem tématerületén kutatási, fejlesztési tevékenységet folytatnak. A szakmai nyilvánosságot konferenciák, kerekasztal beszélgetések, szakmai napok, intézménylátogatások során kívánjuk megteremteni.

Általános célok

 • szakmai tudományos rendezvények szervezése,
 • a doktori képzésben résztvevők tudományos tevékenységének, kutatásokba való bekapcsolódásának támogatása,
 • nemzetközi és hazai pályázatokban való részvétel,
 • közös kutatások tervezése, megvalósítása,
 • kapcsolatépítés és tapasztalatcsere a szakterület különböző színterein dolgozók és kutatók között,
 • a kutatási és innovációs tevékenységek eredményeinek folyamatos megjelentetése,
 • szakmai továbbképzések programjának fejlesztése

Kutatási területek

 • szakmaközi együttműködés jellemzői, tendenciái a gyermekvédelmi alap- és a szakellátás, a szociális szolgáltatás és a közoktatás intézményei között,
 • civil és egyházi szerepvállalás a gyermekjólét és gyermekvédelem területén,
 • cigányság és gyermekvédelem összefüggései,
 • a közoktatás gyermekvédelmi tevékenységének fejlődése, fejlesztése,
 • a gyermekjóléti szolgáltatás funkcióinak teljesülése,
 • gyermekjóléti alapellátások (gyermekjóléti szolgálat, napközbeni ellátások, átmeneti gondozás) szerepe a problémamegelőző gyermekvédelemben,
 • szakellátásban nevelkedő diákok tanulmányi eredményességi és neveltségi szintjének jellemzői,
 • a különböző- és többfunkciós reszocializációs intézmények munkájának elemzése,
 • a felsőoktatásban tanuló gyermekvédelmi ellátásban felnőtt fiatalok tanulmányi mutatói,
 • a szakirányú továbbképzések helyzete, fejlesztési tendenciái,
 • a hazai gyermekvédelmi ellátórendszer eredményei nemzetközi kitekintésben

Tárgyszavak

gyermekvédelem, szociálpedagógia, reszocializáció, civil – és egyházi szerepvállalás, cigány gyerekek, közoktatás, szakmaközi együttműködés, szakirányú továbbképzés,


Tagok

Alapító
Veressné Gönczi Ibolya PhD, habil.
Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet Neveléstudományi Tanszék
4032 Debrecen Egyetem tér 1.
0652/512-922
gonczi.ibolya@arts.unideb.hu

A szakosztály vezetője:
Homoki Andrea, PhD
Gál Ferenc Egyetem, Szeged
homoki.andera@gfe.hu

Tagok:
Belényi Emese Hajnalka PhD, Partiumi Keresztény Egyetem
Bene Viktória, DE HTDI Doktori Iskola
Berei Emese Beáta PhD, DE Neveléstudományi Doktori Program
Bernath Krisztina, Nagyváradi Emanuel Egyetem
Bulyáki Tünde, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Czinderi Kristóf, Gál Ferenc Főiskola Egészségtudományi Intézet
Erdei Ildikó, Debreceni és NYírségi Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ
Flóra Gábor DSc, Partiumi Keresztény Egyetem
Gál Katalin, Partiumi Keresztény Egyetem
Galán Anita PhD, DE GYGYK SZociálpedagógiai Tanszék
Gortka-Rákó Erzsébet PhD, DE GYGYK
Hegedűs Judit, NKE RTK
Homoki Andrea PhD, Gál Ferenc Főiskola Egészségtudományi Intézet
Mihály-Tamás Katalin, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nagy Krisztina PhD, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nyilas Ferenc, Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Doktori Iskola
Petróczi Gabriella, Nemzeti Szociálpolitikai Intézet
Ráczné Németh Teodóra, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Rétháti Csilla, Debreceni Egyetem GYGYK
Rokszin Adrienn, Gál Ferenc Egyetem ESZK
Sándor Zita, Gál Ferenc Főiskola Egészségtudományi Intézet
Sallai Aranka, Cifra Palota Közhasznú Egyesület
Sefal Hajnalka, World Mission Kft.
Soós Zsolt, Gál Ferenc Egyetem ESZK
Szabó Gyula PhD habil, DE GYGYK Szociálpedagógiai Tanszék
Szirtes-Tankó Tünde, PTE BTK Oktatás és Társadalom Doktori Iskola
Thandeka Sibiya, ELTE PPK
Varga Aranka PhD, PTE BTK Neveléstudományok Intézete
Veressné Gönczi Ibolya PhD habil, Debreceni Egyetem Neveléstudományi Intézet