Gyermekvédelmi és szociálpedagógiai kutatások szakosztály

A szakosztály bemutatása

A szakosztály létrehozásával kutatási és konzultációs fórumot kívánunk biztosítani azoknak az elméleti és gyakorlati szakembereknek, akik a gyermek- és ifjúságvédelem tématerületén kutatási, fejlesztési tevékenységet folytatnak. A szakmai nyilvánosságot konferenciák, kerekasztal beszélgetések, szakmai napok, intézménylátogatások során kívánjuk megteremteni.

Általános célok

 • szakmai tudományos rendezvények szervezése,
 • a doktori képzésben résztvevők tudományos tevékenységének, kutatásokba való bekapcsolódásának támogatása,
 • nemzetközi és hazai pályázatokban való részvétel,
 • közös kutatások tervezése, megvalósítása,
 • kapcsolatépítés és tapasztalatcsere a szakterület különböző színterein dolgozók és kutatók között,
 • a kutatási és innovációs tevékenységek eredményeinek folyamatos megjelentetése,
 • szakmai továbbképzések programjának fejlesztése

Kutatási területek

 • szakmaközi együttműködés jellemzői, tendenciái a gyermekvédelmi alap- és a szakellátás, a szociális szolgáltatás és a közoktatás intézményei között,
 • civil és egyházi szerepvállalás a gyermekjólét és gyermekvédelem területén,
 • cigányság és gyermekvédelem összefüggései,
 • a közoktatás gyermekvédelmi tevékenységének fejlődése, fejlesztése,
 • a gyermekjóléti szolgáltatás funkcióinak teljesülése,
 • gyermekjóléti alapellátások (gyermekjóléti szolgálat, napközbeni ellátások, átmeneti gondozás) szerepe a problémamegelőző gyermekvédelemben,
 • szakellátásban nevelkedő diákok tanulmányi eredményességi és neveltségi szintjének jellemzői,
 • a különböző- és többfunkciós reszocializációs intézmények munkájának elemzése,
 • a felsőoktatásban tanuló gyermekvédelmi ellátásban felnőtt fiatalok tanulmányi mutatói,
 • a szakirányú továbbképzések helyzete, fejlesztési tendenciái,
 • a hazai gyermekvédelmi ellátórendszer eredményei nemzetközi kitekintésben

Tárgyszavak

gyermekvédelem, szociálpedagógia, reszocializáció, civil – és egyházi szerepvállalás, cigány gyerekek, közoktatás, szakmaközi együttműködés, szakirányú továbbképzés,


Tagok

Alapító
Veressné Gönczi Ibolya PhD, habil.
Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet Neveléstudományi Tanszék
4032 Debrecen Egyetem tér 1.
0652/512-922
gonczi.ibolya@arts.unideb.hu

Tagok:
Belényi Emese Hajnalka PhD, Partiumi Keresztény Egyetem
Bene Viktória, DE HTDI Doktori Iskola
Berei Emese Beáta PhD, DE Neveléstudományi Doktori Program
Czinderi Kristóf, Gál Ferenc Főiskola Egészségtudományi Intézet
Flóra Gábor DSc, Partiumi Keresztény Egyetem
Gortka-Rákó Erzsébet PhD, DE GYGYK
Hegedűs Judit, NKE RTK
Homoki Andrea PhD, Gál Ferenc Főiskola Egészségtudományi Intézet
Sándor Zita, Gál Ferenc Főiskola Egészségtudományi Intézet
Varga Aranka PhD, PTE BTK Neveléstudományok Intézete