IKT szakosztály

A szakosztály bemutatása

A szakosztály működésének elsődleges célja, hogy lehetőséget biztosítson a digitális technológia megjelenésével, villámgyors elterjedésével és folyamatos fejlődésével kapcsolatos változások, folyamatok kutatóinak szakmai eszmecseréjére, kapcsolati hálójuk gondozására, szélesítésére. Az együttműködést közös konferencia szimpóziumok szervezésével is támogatni kívánja, továbbá teret biztosít a kutatási eredmények szakmai nyilvánosságának. Fontos feladatának tekinti a tudományos utánpótlás támogatását is, éppen ezért hosszabb távon arra is törekszik a szakosztály, hogy a digitális világ és a társtudományok kutatói mellett a potenciális jelölteket, érdeklődőket is megszólító hálózatot alakítson ki.

Kutatási területek:

 • az ismeretszerzés és ismeretátadás új formái (PLE, gamification)
 • információs társadalom
 • digitális nemzedékek
 • digitális szövegértés
 • digitális kompetencia
 • a nemzetközi folyamatok magyarországi hatása
 • kiberbiztonság
 • újmédia
 • digitális közösségek
 • big data
 • crowdsourcing
 • atipikus tanulás
 • felhőalapú tanulástámogatás
 • IKT az iskolában
 • digitális kultúra

Tárgyszavak

IKT, korszerű oktatás, digitális pedagógia, e-learning, digitális kompetencia, atipikus tanulás, digitális kultúra


Tagok

Alapítók:
Buda András PhD habil. (társelnök), Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, buda.andras@arts.unideb.hu

Molnár György PhD habil. (társelnök), Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar; molnar.gyorgy@uni-obuda.hu

Tagok:

Aknai Dóra Orsolya, Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola EGYMI

Bálint Krisztián PhD

Barnucz Nóra, Nyíregyházi Egyetem

Bene Viktória, Debreceni Egyetem

Bíró Kinga PhD, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Bredács Alice PhD, Pécsi Tudományegyetem

Czékmán Balázs PhD, Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola

Dancsó Tünde PhD, Kodolányi János Főiskola

Fehér Péter PhD, IKT MasterMinds Kutatócsoport

Gulyás Enikő, Tokaj-Hegyalja Egyetem

Herczegh Judit PhD, Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete

Karl Éva,

Kővári Attila PhD, Dunaújvárosi Egyetem

Kristóf Zsolt, Debreceni Egyetem

Labancz Imre, Sirius Informatikai és Gazdasági Szakközépiskola

Nagy Enikő PhD, Óbudai Egyetem

Nagy Katalin, Óbudai Egyetem

Nagy Péter Kristóf, Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Orosz Beáta, META-Don Bosco Gimnázium

Pappné Győri Krisztina, Debreceni Egyetem

Pócsik Orsolya, Szent István Egyetem

Szabó Dóra, Debreceni Egyetem

Szűts Zoltán PhD habil., Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

Tóth Anna PhD

Tóth Erzsébet PhD, Debreceni Egyetem

Török Balázs, Pázmány Péter Katolikus Egyetem