IKT szakosztály

A szakosztály bemutatása

A szakosztály működésének elsődleges célja, hogy lehetőséget biztosítson a digitális technológia megjelenésével, villámgyors elterjedésével és folyamatos fejlődésével kapcsolatos változások, folyamatok kutatóinak szakmai eszmecseréjére, kapcsolati hálójuk gondozására, szélesítésére. Az együttműködést közös konferencia szimpóziumok szervezésével is támogatni kívánja, továbbá teret biztosít a kutatási eredmények szakmai nyilvánosságának. Fontos feladatának tekinti a tudományos utánpótlás támogatását is, éppen ezért hosszabb távon arra is törekszik a szakosztály, hogy a digitális világ és a társtudományok kutatói mellett a potenciális jelölteket, érdeklődőket is megszólító hálózatot alakítson ki.

Kutatási területek:

 • az ismeretszerzés és ismeretátadás új formái (PLE, gamification)
 • információs társadalom
 • digitális nemzedékek
 • digitális szövegértés
 • digitális kompetencia
 • a nemzetközi folyamatok magyarországi hatása
 • kiberbiztonság
 • újmédia
 • digitális közösségek
 • big data
 • crowdsourcing
 • atipikus tanulás
 • felhőalapú tanulástámogatás
 • IKT az iskolában
 • digitális kultúra

Tárgyszavak

IKT, korszerű oktatás, digitális pedagógia, e-learning, digitális kompetencia, atipikus tanulás, digitális kultúra


Tagok

Alapítók:
Buda András PhD habil. (társelnök), Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, buda.andras@arts.unideb.hu

Molnár György PhD habil. (társelnök), Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar; molnar.gyorgy@uni-obuda.hu

Tagok:

Aknai Dóra Orsolya, Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola EGYMI
Antal Péter PhD, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem
Bálint Krisztián PhD, Óbudai Egyetem
Barnucz Nóra, Nyíregyházi Egyetem
Bene Viktória, Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola
Bíró Kinga PhD, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Bredács Alice PhD, Pécsi Tudományegyetem
Czékmán Balázs PhD, Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola
Dancsó Tünde PhD, Kodolányi János Főiskola
Fehér Péter PhD, IKT MasterMinds Kutatócsoport
Fodor Andrea, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem
Gulyás Enikő, Tokaj-Hegyalja Egyetem
Herczegh Judit PhD, Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete
Icha Mária, Pécsi Tudományegyetem
Jakab Natália, Gandhi Gimnázium, Kollégium és AMI
Karl Éva, Várkerti Általános Iskola
Katona József PhD, Dunaújvárosi Egyetem
Kővári Attila PhD, Dunaújvárosi Egyetem
Kristóf Zsolt, Debreceni Egyetem
Labancz Imre, Sirius Informatikai és Gazdasági Szakközépiskola
Lengyelné Molnár Tünde PhD, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem
Magyar Boglárka, ELTE
Nagy Enikő PhD, Óbudai Egyetem
Nagy Katalin, Óbudai Egyetem
Nagy Péter Kristóf, Nyíregyházi Egyetem
Négyesi Péter, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem
Orosz Beáta, META-Don Bosco Gimnázium
Pappné Győri Krisztina, Debreceni Egyetem
Pálvölgyi Lajos, ELTE
Pócsik Orsolya, Szent István Egyetem
Szabó Dóra, Debreceni Egyetem
Szűts Zoltán PhD habil., Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem
Toldi Lajos, Óbudai Egyetem
Tóth Anna PhD, Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Tóth Erzsébet PhD, Debreceni Egyetem
Török Balázs, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Zábrátzky Éva PhD, Dobó István Vármúzeum