IKT szakosztály

A szakosztály bemutatása

A szakosztály működésének elsődleges célja, hogy lehetőséget biztosítson a digitális technológia megjelenésével, villámgyors elterjedésével és folyamatos fejlődésével kapcsolatos változások, folyamatok kutatóinak szakmai eszmecseréjére, kapcsolati hálójuk gondozására, szélesítésére. Az együttműködést közös konferencia szimpóziumok szervezésével is támogatni kívánja, továbbá teret biztosít a kutatási eredmények szakmai nyilvánosságának. Fontos feladatának tekinti a tudományos utánpótlás támogatását is, éppen ezért hosszabb távon arra is törekszik a szakosztály, hogy a digitális világ és a társtudományok kutatói mellett a potenciális jelölteket, érdeklődőket is megszólító hálózatot alakítson ki.

Kutatási területek:

 • az ismeretszerzés és ismeretátadás új formái (PLE, gamification)
 • információs társadalom
 • digitális nemzedékek
 • digitális szövegértés
 • digitális kompetencia
 • a nemzetközi folyamatok magyarországi hatása
 • kiberbiztonság
 • újmédia
 • digitális közösségek
 • big data
 • crowdsourcing
 • atipikus tanulás
 • felhőalapú tanulástámogatás
 • IKT az iskolában
 • digitális kultúra

Tárgyszavak

IKT, korszerű oktatás, digitális pedagógia, e-learning, digitális kompetencia, atipikus tanulás, digitális kultúra


Tagok

Alapítók:
Buda András PhD habil. (társelnök), Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, buda.andras@arts.unideb.hu

Molnár György PhD habil. (társelnök)

Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar; molnar.gyorgy@uni-obuda.hu

Tagok:
Aknai Dóra Orsolya, Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola EGYMI
Bálint Krisztián
Barnucz Nóra, Nyíregyházi Egyetem
Bene Viktória, Debreceni Egyetem
Bredács Alice PhD, Pécsi Tudományegyetem
Bíró Kinga, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Czékmán Balázs, Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola
Dancsó Tünde PhD, Kodolányi János Főiskola
Fehér Péter PhD, IKT MasterMinds Kutatócsoport
Gulyás Enikő, Tokaj-Hegyalja Egyetem
Herczegh Judit, Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete
Karl Éva,
Kővári Attila, Dunaújvárosi Egyetem
Kristóf Zsolt, Debreceni Egyetem
‎Labancz Imre, Sirius Informatikai és Gazdasági Szakközépiskola
Nagy Enikő,                                                                                                        Nagy Katalin, BME Műszaki Pedagógia Tanszék
Nagy Péter Kristóf, Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
Orosz Beáta, META-Don Bosco Gimnázium
Pappné Győri Krisztina, Debreceni Egyetem
Pócsik Orsolya, Szent István Egyetem
Szabó Dóra, Debreceni Egyetem
Szűts Zoltán PhD habil., Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Pedagógia Tanszék
Tóth Anna PhD
Tóth Erzsébet PhD, Debreceni Egyetem
Török Balázs, Pázmány Péter Katolikus EgyetemKővári Attila, Dunaújvárosi Egyetem
Kristóf Zsolt, Debreceni Egyetem
‎Labancz Imre, Sirius Informatikai és Gazdasági Szakközépiskola
Nagy Katalin, BME Műszaki Pedagógia Tanszék
Nagy Péter Kristóf, Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
Orosz Beáta, META-Don Bosco Gimnázium
Pappné Győri Krisztina, Debreceni Egyetem
Pócsik Orsolya, Szent István Egyetem
Szabó Dóra, Debreceni Egyetem
Szűts Zoltán PhD habil., Eszterházy Károly Katolikus Egyetem
Tóth Anna PhD
Tóth Erzsébet PhD, Debreceni Egyetem
Török Balázs, Pázmány Péter Katolikus Egyetem