Közoktatási szakosztály

A szakosztály bemutatása

A Közoktatási szakosztály célja, hogy összefogja a köznevelést és közoktatást érintő kutatásokat, hálózatba szervezze a közoktatás és a köznevelést kutatásával és fejlesztésével foglakozó kutatókat és fejlesztőket. A közoktatást és a köznevelést érintő kutatások széles területet ölelnek fel. Ide tartozik minden a gyermekek 6-18 éves kora közötti intézményes nevelésére és oktatására, azaz általános és középiskolai nevelésre és oktatásra vonatkozó kutatási és fejlesztési terület, így többek között az oktatás törvényi és tartalmi szabályozását érintő kutatások, tantervi kutatások, tantermi kutatások, az érintett szereplőkre – pedagógusokra, iskolavezetőkre és tanulókra – vonatkozó kutatások. Ezen kívül az iskolára mint szervezetre, valamint az iskolai nevelés és oktatás egyes területeire (tantárgy-pedagógia, értékelés, mérés, tanórán kívüli nevelés stb.) fókuszáló kutatások, továbbá a 6-18 év közötti korosztály iskoláztatásának szűkebb és tágabb értelemben vett alternatíváinak, mint az alternatív iskoláknak és oktatási formáknak, a nemzetközi és külföldi iskoláknak, valamint a külföldi tanulásnak a vizsgálata.

A szakosztály célja a felsőoktatásban dolgozó egyetemi oktatók és neveléstudományi, pedagógiai kutatóintézetek munkatársai mellett a köznevelésben dolgozó kutatótanárok kutatási tevékenységének támogatása és segítése. Lehetőséget kínálunk hazai és külföldi szakmai rendezvényeken, konferenciákon való részvételre, valamint a HERA gondozásában lévő magyar és angol nyelvű szakfolyóiratokban való publikálásra. Emellett szerepet vállalunk a kutatótanári programok éves értékelési eljárásában is.


Tárgyszavak

közoktatás, köznevelés, pedagógus, tanuló, tantárgy-pedagógia, alternatív oktatás


Tagok

A szakosztály vezetője
Langerné Buchwald Judit, ELTE PPK Szombathely, lbj@lbj.hu

A szakosztály titkára
Kovács Edina

Tagok:
Barna Viktor
Bordás Andrea
Chrappán Magdolna
Dan Beáta Andrea
Havassy András
Horváth Zsuzsanna
Hörich Balázs
Imre Nóra
Jankó Krisztina
Juhász Valéria
Kántor Zsuzsanna
Koós Ildikó
Mészáros Réka
Mrázik Julianna
Nagy Zoltán
Nemes Gyöngyi
Orgoványi-Gajdos Judit
Sági Matild
Szabó Éva Zsuzsanna
Székedi Levente
Tóth Anna PhD