Neveléstörténeti és összehasonlító neveléstudományi szakosztály

A szakosztály bemutatása

Célok

A szakosztály működésének célja a neveléstörténet és az összehasonlító neveléstudomány kutatóinak összefogása, az ezáltal létrejövő kapcsolati háló folyamatos erősítése és építése. A szakosztály intézményes kereteket biztosít kutatócsoportok létrejöttéhez, így segítve elő új tudományos eredmények születését. Célja, hogy támogassa a kutatók bekapcsolódását a nemzetközi tudományos közéletbe nemzetközi konferenciára közös szimpóziummal történő jelentkezés, illetve nemzetközi projektekbe történő belépés megkönnyítésével. A szakosztály feladatának tartja, hogy részt vegyen konferenciák szervezésében és tudományos művek publikálásában. Küldetésének tekinti továbbá a tudományos utánpótlás felkarolását.

Kutatási területek

 • nőnevelés története,
 • a nevelés társadalomtörténete,
 • felekezeti nevelés története,
 • intézménytörténet,
 • pedagógiai eszmetörténet,
 • pedagógusszakmák története,
 • tankönyvtörténet,
 • felsőoktatási politikák,
 • felsőoktatási hallgatói és oktatói mobilitás,
 • tanárképzés Európában,
 • kisebbségi oktatás,
 • interkulturális nevelés,
 • neveléstudományi kutatás intézményesülése.

Tárgyszavak

neveléstörténet, összehasonlító neveléstudomány, felsőoktatási politikák, felsőoktatási hallgatói és oktatói mobilitás, tanárképzés Európában, interkulturális nevelés


Tagok

Elnök
Rébay Magdolna (e-mail: rebay.magdolna@arts.unideb.hu)

Tagok:
Ács Marianna
Albert B. Gábor
Ambrus Attiláné Kéri Katalin
Balogh Gizella
Biró Zsuzsanna Hanna
Bognárné Kocsis Judit
Brezsnyánszky László
Darvai Tibor
Drabancz M. Róbert
Erdeiné Nyilas Ildikó
Fenyő Imre
Fizel Natasa
Gordon Győri János
Kattein-Pornói Rita
Kereszty Orsolya
Kézi Erzsébet
Molnár Béla
Molnár-Kovács Zsófia
Molnár-Tamus Viktória
Nagy Adrienn
Óhidy Andrea
Ozsváth Judit
Pusztafalvi Henriette
Somogyvári Lajos
Szerepi Sándor
Ugrai János
Varga Eszter
Vargáné Nagy Anikó
Verdes Miklós
Virág Irén