Neveléstörténeti és Összehasonlító Neveléstudományi Szakosztály

A szakosztály bemutatása

Célok

A szakosztály működésének célja a neveléstörténet és az összehasonlító neveléstudomány kutatóinak összefogása, az ezáltal létrejövő kapcsolati háló folyamatos erősítése és építése. A szakosztály intézményes kereteket biztosít kutatócsoportok létrejöttéhez, így segítve elő új tudományos eredmények születését. Célja, hogy támogassa a kutatók bekapcsolódását a nemzetközi tudományos közéletbe nemzetközi konferenciára közös szimpóziummal történő jelentkezés, illetve nemzetközi projektekbe történő belépés megkönnyítésével. Tagja a World Council of Comparative Education Societies (WCCES) nevű világszervezetnek. A szakosztály feladatának tartja, hogy részt vegyen konferenciák szervezésében és tudományos művek publikálásában. Küldetésének tekinti továbbá a tudományos utánpótlás felkarolását.

Kutatási területek

 • nőnevelés története,
 • a nevelés társadalomtörténete,
 • felekezeti nevelés története,
 • intézménytörténet,
 • pedagógiai eszmetörténet,
 • pedagógusszakmák története,
 • tankönyvtörténet,
 • felsőoktatási politikák,
 • felsőoktatási hallgatói és oktatói mobilitás,
 • tanárképzés Európában,
 • kisebbségi oktatás,
 • interkulturális nevelés,
 • neveléstudományi kutatás intézményesülése.

Alapítás ideje:

2013. december 5.


Elnök:

Rébay Magdolna (e-mail: rebay@ella.hu)

Tagok:

 1. Ács Marianna,
 2. Ambrus Attiláné Kéri Katalin,
 3. Balogh Gizella,
 4. Biró Zsuzsanna Hanna (alapító tag),
 5. Bognárné Kocsis Judit,
 6. Czeglédi Sándor, Dr.
 7. Cseppentő Krisztina,
 8. Darvai Tibor,
 9. Drabancz M. Róbert,
 10. Endrődy-Nagy Orsolya,
 11. Fenyő Imre (alapító tag),
 12. Fizel Natasa,
 13. Kattein-Pornói Rita (alapító tag),
 14. Kóger Yvetta
 15. Kozma Tamás (alapító tag),
 16. M. Pelesz Nelli,
 17. Molnár Béla,
 18. Molnár-Kovács Zsófia,
 19. Molnár-Tamus Viktória,
 20. Ozsváth Judit,
 21. Pornói Imre,
 22. Pusztafalvi Henriette,
 23. Somogyvári Lajos,
 24. Szűts-Novák Rita,
 25. Ugrai János,
 26. Vargáné Nagy Anikó,
 27. Verdes Miklós,
 28. Virág Irén,
 29. Vörös Katalin.