Rendészeti és katonapedagógiai szakosztály

A szakosztály bemutatása

A szakosztály célja a rendészet és honvédelem területén neveléstudománnyal foglalkozó kutatók, oktatók összefogása, koordinálása. A rendészeti és katonapedagógiai szakosztály érdeklődési körébe elsősorban a rendészeti és honvédelmi képzés, a hivatásos létre való felkészítés megújítása, valamint a rendészeten belül a kriminál- és börtönpedagógiai kérdések kutatása, elemzése áll.

A szakosztály az alábbiakat vállalja:

  • összegyűjti a hazai, illetve a nemzetközi rendészeti és katonapedagógiai írásokat, kutatásokat, ezeket tágabb szakmai közösség számára elérhetővé teszi.
  • a katonapedagógiával, rendészeti pedagógiával, kriminál- és börtönpedagógiával foglalkozó kutatói hálózatot alakít ki.
  • törekszik közös kutatások kezdeményezésére, közös publikációk készítésére.
  • szoros kapcsolatot alakít ki a rendészeti és honvédelmi szervek kutatással foglalkozó szervezeteivel, intézményeivel.
  • együttműködik a rendészeti képzést nyújtó köznevelési, szakképzési és felsőoktatási, valamint továbbképzési intézményekkel, az ott dolgozó kollégákkal.
  • szakmai rendezvényeket szervez a katona- és rendészeti pedagógia témakörében.

A szakosztály várja azokat a kollégákat, akik

  • a rendészet vagy honvédelem bármely területén oktatói kiképzői, nevelői feladatokat látnak el,
  • a rendészeti, kriminál-, börtönpedagógiai, vagy katonai nevelés területén kutatnak.

A szakosztály együttműködik a rendészeti és katonai szakgimnáziumokkal, a felsőoktatást folytató Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel (azon belül is kiemelten a pedagógiát is oktató, a kompetenciafejlesztésért felelős Rendészeti Magatartástudományi Tanszékkel), a szervek tudományos tanácsaival, valamint hazai és nemzetközi szervekkel.


Tárgyszavak

rendészet, honvédelem, kriminál- és börtönpedagógia


Tagok

A szakosztály vezetője:
Dr. Hegedűs Judit, NKE RTK, hegedusjudit@uni-nke.hu

A szakosztály titkára:
Fekete Márta, NKE RTK

Tagok:

Dr. Hegedűs Judit, NKE RTK
Dr. Malét-Szabó Erika, BM, Belügyi Tudományos Tanács
Dr. Szelei Ildikó, NKE HHK
Dr. Takács-Miklósi Márta, DE
Fekete Márta, NKE RTK
Fibiné Babos Barbara, NKE RDI
Forgács Judit, NKE RTK
Ivanics Zsófia, NKE RDI
Mácsár Gábor, EKE NDI
Matlári Andrea, NKE RTK
Molnár Attila Károly, ELTE