Romológia szakosztály

A szakosztály bemutatása

A szakosztály célja, hogy a cigányság és más, iskolázási hátrányban lévő népcsoportok magyarországi és nemzetközi helyzetét megismerje, kutassa és tapasztalatait közzé tegye. Elsődleges célja, hogy az országnak elsősorban a dél-nyugati és észak-keleti térségeiben nagy számban élő cigány, roma csoportok iskolázási-művelődési igényeit vizsgálja, lehetőségeit fejlessze. Érdeklődési körébe tartoznak a szomszédos országokban élő cigány, roma közösségek is.

A szakosztály arra törekszik, hogy elsősorban Magyarországon – de lehetőség szerint bevonva a szomszédos országok kutatóit is – összehangolja a multidiszciplináris romológiai/ciganológiai kutatásokat, megismertesse egymással a kutatókat, közös kutatásokat kezdeményezzen, közös publikálásra nyújtson lehetőséget, tudományos konferenciákat szervezzen a kutatási eredmények bemutatására, és lehetőség szerint vonja be a mester- és doktorképzésbe a szakosztály tagjait.

Működésével segítséget kíván nyújtani a fenti kérdésekben folytatott hazai és nemzetközi tudományos diskurzus erősödéséhez, a doktorhallgatók képzéséhez és publikációs tevékenységéhez, a mesterképzésben részt vevő hallgatók kutatásba való bevonásához. A szakosztály lehetőséget teremt arra, hogy e kérdések kutatásával foglalkozók szakmai kapcsolatai erősödjenek.

Tervezett és folyó kutatásai elsősorban a fenti térségek cigány, roma és más hátrányos helyzetű lakossági csoportjainak iskolázással, művelődéssel kapcsolatos magatartásaira, az elérhető segítő és fejlesztő rendszer működésére, ezek fejlesztési lehetőségeire irányulnak. Ennyiben szorosan kapcsolódik a neveléskutatás más területeihez.

További kiemelkedően fontos kutatási területe az oktatáspolitika, különösen annak a hátrányos helyzetű, illetve más kultúrájú-nyelvű csoportokra irányuló döntései, ezek hatékonysága és hatásai. Történetileg is kutatja ezeket a népcsoportokat, kultúrájukat, nyelvüket általános igénnyel, különösen hangsúlyozva az iskolázással való kapcsolatukat. A tervezett szakosztály érdeklődése és kutatási tevékenysége természetesen közel áll, illetve kapcsolódik más szakosztályokhoz, amelyek az iskolázás és művelődés különböző szegmenseinek hatásaival foglalkoznak.


Tárgyszavak

roma, cigány, iskolázás, területi jellemzők, kulturális hagyományok


Tagok

Alapító
Forray R. Katalin DSc, forrayrk@gmail.com

Elnök:
Boros Julianna

Tagok:
Andl Helga, PTE BTK Neveléstudományi Intézet
Baracsi Kitti, PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola
Benczur Kata, PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola
Boros Julianna, PTE BTK
Cserti Csapó Tibor, PTE BTK Romológia Tanszék
Csillei Béla, Szolnok
Dezső Renáta, PTE BTK Neveléstudományi Intézet
Jenei Teréz., Nyíregyházi Főiskola
Kerüló Judit, Nyíregyházi Főiskola
Meleg Attila, Bódvaszilasi Református Egyházközség
Mrázik Julia, PTE BTK NTI
Nagy Pál, Miskolc
Óhidy Andrea, Otto von Guericke Universität Magdeburg
Orsós Anna, PTE BTK Romológia Tanszék
Pápai Boglárka, PTE, Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság Budapest
Somodi Imre, PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola
Szabóné Kálmán Judit, Debreceni Református Hittudományi Egyetem Romológia Tanszék
Trendl Fanni, PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola
Varga Aranka, PTE BTK Romológia Tanszék
Vezdén Kata, PTE BTK Neveléstudományi Intézet