Szakképzés-pedagógiai és szakmai tanárképzési szakosztály

A szakosztály elektronikus elérhetősége

http://tmpk.uni-obuda.hu/kutatas-HERA-szpsztsz.php


A szakosztály bemutatása

A szakosztály céljai

 • empirikus pedagógiai és pszichológiai kutatások folytatása a szakképzés, a szakmai tanárképzés, a mentorképzés és a felsőoktatás-pedagógia területén, intézményközi együttműködéssel,
 • a közreműködő felsőoktatási intézmények jó oktatási gyakorlatainak, innovációinak (pl. lemorzsolódás- és tehetségkutatások eredményei, új oktatási módszerek a felsőoktatásban, felsőoktatási mentorálás) megismerése, széleskörű elterjesztése a HERA hálózatán keresztül

A Szakképzés-pedagógiai és szakmai tanárképzési szakosztály tagjainak kutatómunkájában szerves kapcsolatban jelenik meg a szakképzésben tanulókra és az őket oktatókra (szakmai tanárok, szakoktatók) fókuszáló szemlélet, ami hatékonyan tud beépülni a szakmai pedagógusképzők oktatási, szerepformálási gyakorlatába. Ami reményeink szerint új színt tud hozzáadni a HERA egyébként is szerteágazó tudományos, tudományszervező munkájához.

Kutatási területek

 • a sikeres tanári szerep pszichológiai meghatározói, különös tekintettel a mérnöktanárképzésre
 • a tanári munka minőségének megítélése és fejlesztése
 • szakmai pedagógus-kutatások
 • egyéni különbségek szerepe a tanulásban
 • képességek és kompetenciák mérnökpedagógiai szempontú fejlesztése és mérése
 • mentorkutatás
 • lemorzsolódás- és tehetségkutatás
 • határon túli pedagógiai kutatások
 • az interkulturális kompetencia fejlesztése és szerepe a szakmai pedagógus-képzésben
 • innovatív szakmódszertani kutatások

Aktivitások

 • Szakosztályi ülés, kerekasztal-beszélgetés félévente
 • Intézményközi együttműködés a fenti kutatási területeken
 • Kutatási eredmények disszeminálása a neveléstudomány országos konferenciáin, továbbá a Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési konferencián, illetve a Kárpát-medencei Oktatási Konferencián, mely utóbbi kettő megszervezésében a szakosztály tagjai meghatározó szerepet vállalnak
 • Kutatási tanulmányok szerkesztése, megjelentetése
 • Kapcsolat a HERA más szakosztályaival, pl. a Szakképzés és Foglalkoztatás Szakosztállyal, a Felsőoktatás-kutató Szakosztállyal vagy a Környezetpedagógiai Szakosztállyal, valamint az Óbudai Egyetemen működő Szakképzés- és Mérnökpedagógiai Tudományos Műhellyel

Tárgyszavak

szakképzés, szakmai tanárképzés, mentorképzés, felsőoktatás-pedagógia, lemorzsolódás- és tehetségkutatás, határon túli pedagógiai kutatások


Tagok

Alapító
Tóth Péter (ÓE TMPK) toth.p@eik.bme.hu

Tagok:
Bodáné Kendrovics Rita (ÓE RKK)
Bredács Alice (PTE)
Budai Gábor (DUE)
Füzi Beatrix (BGE)
Holik Ildikó (ÓE TMPK)
Hornyák Andrea
Kiss Gábor (ÓE BGK)
Kollarics Tímea (NYME BPK)
Makó Ferenc (ÓE TMPK)
Patyi Gábor (NYME BPK)
Pogátsnik Monika (ÓE AMK)
Simonics István (ÓE TMPK)
Suhajda Csilla Judit (SZIE GTK)
Tomory Ibolya (ÓE TMPK)
Végh Ágnes (BGE)