HERA Évkönyv 2015

Az Oktatás és fenntarthatóság kötet elérhető ide kattintva

Előszó

I. Fenntartható fejlődés és környezeti nevelés

Hill Katalin – Darvay Sarolta – Balla István: A fenntartható életvitel felmérése és oktatásnak lehetőségei két Kárpát-Medencei tanítóképző intézményben

Kiss Ferenc: A környezeti és fentarthatóságra nevelés lehetőségei az osztatlan tanárképzésben

Lükő István: Az energiaszemlélet kialakításának elvi-módszertani kérdései a környezetpedagógiai nézőpontjából

Mika János: Az energiahasználat és a klímaváltozás környezetpedagógiai kutatásainak szerkezete

II. Történeti és összehasonlító kutatások

Ian Grosvenor: Terek, érzékek, érzelmek és oktatás – egy neveléstörténeti megközelítés

Hideg Gabriella: Sport- pedagógia- politika és az 1956-os melbourne-i olimpiai játékok

Kézi Erzsébet: Az idegen nyelvek oktatása a 18. században a német nyelvterületen és Magyarországon

Tóth Dorina Anna: Tanítók fronton, tanítók otthon – Az I. Világháború mikrotörténeti megközelítésében

III. A kisebbségek kérdései

Ferge Zsuzsa: Lehet-e törvényekkel csökkenteni a gyerekek tanulási esélyeinek egyenlőtlenségeit?

Forray R. Katalin: Reziliencia a cigány, roma hallgatók körében

Galántai László: Születő szervezetek: Cigány/roma szakkollégiumok szervezeti és működési szabályzatainak elemzése

Jenei Teréz-Kerülő Judit-Virág Ádám: A Nyíregyházai Evangélikus Roma Szakkollégium hallgatóinak tanulási motivációja

Takács Tamara: Nemzetek egymás tükrében

IV. A felsőoktatáskutatás új útjai

Bocsi Veronika: Az értelmiségi habitus elemei a hallgatói értékpreferenciákban

Fónai Mihály: Státusz, professziókép és a felsőoktatási életút összefüggései

Hrubos Ildikó: Az európai felsőoktatási térség kialakításának második szakasza helyzetkép félidőben

Polónyi István: A felsőoktatás gazdasági értékei
V. Az iskola világa és az oktatásszociológia dilemmái
Belényi Emese: Okatatási szocializáció, családi struktúra és identitás romániai magyar siketek körében

Figula Erika – Margitics Ferenc – Pauwlik Zsuzsa: Az iskolai erőszak során előforduló magatartásminták háttértényezői egy kutatássorozat tükrében

Imre Anna – Ercsei Kálmán: Az alsó és felső tagozat közti átmenet, továbbtanulási motivációk továbbtanulás és tanórán kívüli foglalkozások

Mandel Kinga Magdolna: Okatatási előnyök vagy hátrányok? Két székelyföldi megye oktatási intézményi és beiskolázási helyzete

Mrázik Julianna: Szakember-e a pedagógus?

Pusztai Gabriella: Pedagógusok erőforrásai a felekezeti szektor egy speciális szegmensében

VI. A tanulás új útjai

Benke Magdolna: Szakképzéssel kapcsolatos régi és új partnerségek a 21. században

Kenyeres Attila Zoltán: A televíziós ismeretterjesztő csatornák szerepe a tanulásban – a Debreceni Egyetem hallgatóinak körében elvégzett kutatás tükrében

Kozma Tamás: A tanulás szerepe a politikai változásban

Nyilas Orsolya: Az életszemlélet-formáló képzés életszemlélet formáló ereje

Óhidy Andrea: Az európaizálódás folyamata a német és magyar oktatáspolitikában: A Lifelong Learning koncepció adaptációja

Torkos Katalin: Főiskolások a Virtuális Campuson

VII. Közösségi kultúra és részvétel

Oross Dániel: Ifjúsági részvétel a pártpolitikán túl – A Homokháti Részvételi Modell hatása a fiatalok részvételére

Pataki Gyöngyvér: Az egyetemi nyilvánosság színterei – Közösségek és az állampolgári kultúra

Rábai Dávid: Sportolók nevelése, az edző-játékos hatás működése a tenisz sportágban

Szűcs Tímea: A zenei nevelés intézményrendszere és helyzete Magyarországon

HERA 2014. évi beszámoló