A Legjobb Nevelés- és Oktatási Mű

A HERA – társszervezete, a European Educational Research Association (EERA) mintáját és gyakorlatát követve minden évben díjazza a legjobb nevelés- és oktatáskutatási műveket. Ezzel egyrészt hozzá kíván járulni a magyar nevelés- és oktatáskutatás fejlesztéséhez. Másrészt pedig díjai révén támogatni kívánja az arra legérdemesebbek részvételét az EERA éves tudományos konferenciáján (ECER), illetve a HERA éves közgyűlésén és a hozzá kapcsolódó nevelés- és oktatáskutatási konferencián.


2024 legjobb nevelés- és oktatáskutatási művei

1.hely
Kinga Káplár-Kodácsy, Helga Dorner: Creating reflective space for teachers in higher education: the use of story completion.

2.hely
Fónai Mihály, Csonka Éva: A végzett pedagógusok diplomás pályakövetése

3.hely
Pusztai Gabriella, Hrabéczy Anett, Csók Cintia: A lemorzsolódási rizikó hallgatói percepciója. Az önmagukat átlagnál rizikósabbnak érző hallgatók háttértényezői

4.hely
Sebestyén Krisztina: 11. évfolyamosok nyelvtanulásának és jövőterveinek vizsgálata
és Barnucz Nóra, Botos Virág, Ceglédi Szabolcs, Dominek Dalma Lilla: Digitális kihívások a felsőoktatásban: Az NKE oktatóinak digitális készségeinek kvantitatív vizsgálata

5.hely
Karolina Eszter Kovács, Éva Zita Balogh, Buda Lovas, Péter Boris, Beáta Erika Nagy:
The role of animal-assisted programs in physical health improvement of children and
adolescents with special education needs – a systematic review


 

2023 legjobb nevelés- és oktatáskutatási művei

1. hely

 • Módné Takács Judit – Pogátsnik Monika- Simonics István: Students’ Behaviour in
  Stressful Situations in Diverse Cultures
 • Kovács Karolina Eszter: A sportperzisztencia vizsgálata a Sportperzisztencia
  kérdőív kialakításán keresztül

2. hely

 • Ladnai Attiláné Szerencsés Anita- Ladnai Loránd: A gamifikáció pozitívumai
  avagy POSITIVE EDUCATION (PE) A RED DEAD REDEMPTION 2-vel?
 • Józsa Gabriella- Tun Zaw Oo- Stephen Amukune- Józsa Krisztián: Predictors of
  the Intention of Learning in Higher Education: Motivation, Self-Handicapping,
  Executive Function, Parents’ Education and School Achievement

3. hely

 • Kovács-Nagy Klára- Pusztai Gabriella: The role of parental involvement in
  academic and sports achievement

4. hely

 • Kővári Attila- Katona József: Effect of software development course on programming self-efficacy

5. hely

 • Dominek Dalma Lilla –Barnucz Nóra –Uricska Erna – Christián László:
  Experiences of digital education from the perspective of students

 

2022 legjobb nevelés- és oktatáskutatási művei

1. hely Mónus Ferenc: Environmental education policy of schools and socioeconomic background affect environmental attitudes and pro-environmental behavior of
secondary school students

2. hely Módné Takács Judit – Pogátsnik Monika – Kersánszki Tamás : Improving Soft Skills and Motivation with Gamification in Engineering Education

3. hely Bocsi Veronika: Oktatók a posztakadémiai világban – egy kvalitatív kutatás tanulságai

4. hely Szabó Fruzsina- Godó Katalin – Győri Krisztina – Kovács Karolina Eszter: Hátrányos helyzetű gyermekek mentális egészsége és távolléti oktatással kapcsolatos attitűdjei a COVID-19 járvány első hullámának függvényében

5. hely Sántha Kálmán: A típusképző kvalitatív tartalomelemzés politetikus terei a pedagógusok reflektív gondolkodásának feltárásában


 

2021 legjobb nevelés- és oktatáskutatási művei

 • 1. helyezett: Kovács Klára, Pusztai Gabriella: A perzisztenssé, rizikóssá vagy lemorzsolódóvá válás esélyének vizsgálata
 • 2. helyezett: Sántha Kálmán: A kvalitatív összehasonlító elemzés és a strukturálatlan reflektív napló a tanárok reflektív gondolkodásának feltárásában
 • 3. helyezett: Kárpáti László: Some Thoughts Regarding Generation Z’s Social Characteristics and their Likely Effects
 • 4. helyezett: Szűts Zoltán: A digitális pedagógia jelenségei és megnyilvánulási formái
 • 5. helyezett: Szűts Zoltán: Digitális pedagógia módszertanok a VUCA (gyorsan változó, kiszámíthatatlan, bonyolult, ellentmondásos) világában

 

2020 legjobb nevelés- és oktatáskutatási művei

 • 1. helyezett: Józsa Gabriella: Reziliens szakgimnazisták felvételi mintázatai
 • 2. helyezett: Vass Vilmos: Towards creative transformational leadership in higher education: challenges and opportunities
 • 3. helyezett: Dinnyés Katalin Julianna: Nemek ábrázolása a NAT műveltségi területei mentén – az oktatáskutató és fejlesztő intézet által kiadott gimnáziumi tankönyvek tartalomelemzése
 • 4. helyezett: Dorner László – Sági Matild: A tanári énhatékonyság és az iskola kollektív kapacitása közötti összefüggések empirikus vizsgálata
 • 5. helyezett: Moravecz Marianna, Nagy Zsuzsanna, Rábai Dávid, Szabó Dániel, Kovács Klára: Intézményi hatás kárpát-medencei felsőoktatási intézmények szabadidős sportprogramjaiban és versenysportjában
 • 5. helyezett: Jakab György: Oktatási reform vagy „változásipar”!?

 

2019 legjobb nevelés- és oktatáskutatási művei

 • 1. helyezett: Józsa Gabriella – Józsa Krisztián Debreceni Egyetem HTDI-Szegedi Tudományegyetem: Végrehajtó funkció: Elméleti megközelítések és vizsgálati módszerek
 • 2. helyezett: Fónai Mihály Debreceni Egyetem: Az ideálkép és a valóság: (jogi kari) hallgatói pályatervek változásai az egyetemi életútban
 • 3. helyezett: Kovács-Nagy Klára Debreceni Egyetem: A sportolás és a perzisztencia összefüggésének vizsgálata öt ország hallgatóinak körében
 • 4. helyezett: Golubeva Irina Pannon Egyetem: The links between education and active citizenship/civic engagement
 • 5. helyezett: Hörich Balázs – Bacskai Katinka Debreceni Egyetem: Az iskolai lemorzsolódás intézményi jellemzői

 

2018 legjobb nevelés- és oktatáskutatási művei

 • 1. helyezett: Katona József – Kővári Attila Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem-Dunaújvárosi Egyetem: A Brain–Computer Interface Project Applied in Computer Engineering
 • 2. helyezett: Tódor Imre Debreceni Egyetem: A nevelési értékek percepcióinak vizsgálata középiskolás tanulók körében
 • 3. helyezett: Bacskai Katinka – Pándy Árpád Debreceni Egyetem: A Denomination-based Description of Church-run Primary Schools – before and after the 2011 Expansion [Az egyházi általános iskolák 2011 előtt és után]
 • 4. helyezett: Czékmán Balázs Debreceni Egyetem: Mobiltechnológiával támogatott nyelvtanulás (MALL) hatékonyságának vizsgálata angol nyelv esetében
 • 5. helyezett: Zentai Gabriella – Hajduné Holló Katalin – Józsa Krisztián Szegedi Tudományegyetem: Új mérőeszközök a gondolkodás vizsgálatára 4–8 éves korban

2017 legjobb nevelés- és oktatáskutatási művei

 • 1. helyezett: Holik Ildikó – Tordai Zita: Mérnökinformatikus hallgatók kompetenciáinak kutatása
 • 2. helyezett: Sebestyén Krisztina – Hegedűs Roland: Középiskolások idegen nyelvi,szövegértési és matematikai eredményeinek vizsgálata társadalmi és területi tényezők mentén
 • 3. helyezett: Rayman Julianna – Varga Aranka: Iskolai esélyek a rendszerváltáson túl
 • 4. helyezett: Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete és a cigányság
 • 4. helyezett: Széll Krisztián: Iskolai pedagógiai hozzáadott érték

 

2016 legjobb nevelés- és oktatáskutatási művei

 • 1. helyezett: Györgyi Zoltán
 • 2. helyezett: Vida Gergő
 • 3. helyezett: Kiss Noémi – Józsa Krisztián
 • 4. helyezett: Mandel Kinga
 • 5. helyezett: Galántai László

 

2015 legjobb nevelés- és oktatáskutatási művei

 • 1. helyezett könyv: Fónai Mihály: Joghallgatók – Honnan jönnek és hová tartanak?
 • 1. helyezett tanulmány: Szolár Éva: The Comprehensive School Ideal and Eduactional Policies in Hungary
 • 2. helyezett tanulmány: Verity Campbell-Barr – Janet Georgeson – Anikó Nagy Varga: Developing Professional Early Childhood Educators in England and Hungary: where has all the love gone?
 • 3. helyezett tanulmány: Sántha Kálmán: Kvalitatív komparatív analízis a pedagógiai térábrázolásban
 • 4. helyezett tanulmány: Kállai Gabriella: Az Útravaló Ösztöndíjprogram értékelése
 • 4. helyezett tanulmány: Szabó Zoltán András: Hálózat – tudomány – történet. Szakirodalmi áttekintés és módszertani javaslatok a magyar neveléstudomány 1945 és 1989 közötti kommunikációs sajátosságainak feltárásához

 

2014 legjobb nevelés- és oktatáskutatási művei

 • 1. hely Tóth Krisztina: Investigating Students’ ICT-skills with Process Data
 • 2. hely Somogyvári Lajos: A munkára nevelés színtereia hatvanas években
 • 3. hely Galántai Júlia: Spatial Inequalities and Social Exclusion in Small Schools
 • 4. hely Tőzsér Zoltán: Mit keresnek a felnőttek

 

2013 legjobb nevelés- és oktatáskutatási művei:

2013-ben a HERA publikációs pályázatára beérkező pályaműveket egy három tagú bizottság értékelte (Forray R. Katalin, Pusztai Gabriella, Fehérvári Anikó).

 • 1. Széll Krisztián: A pedagóguspálya külső feltételrendszere
 • 2. Bocsi Veronika: Hawaii, dizsi, lámpafény
 • 3. Szabó Zoltán András:A 1924. évi középiskolai törvény parlamenti vitájának gráf alapú diskurzuselemzése
 • 4. (megosztva) Ercsei Kálmán – Nikitscher Péter: Ütközések és megoldások. A tanulók közötti konfliktusok belső világa
 • és Janurik Márta – Józsa Krisztián: A zenei képességek összefüggése a DIFER készségekkel 4–6 éves kor között

 

2012 legjobb nevelés- és oktatáskutatási művei:

A HERA legolvasottabb közleménye

 • 1. Tóth-Mózer Szilvia – Lévai Dóra: Az oktatási és nevelési folyamat kiterjesztése online közösségi felületekre
 • 2. Barta Szilvia: A review on Philip G. Altbach: The changing academic workplace – comparative perspectives
 • 3. Sági Matild – Róbert Péter: Determinants of participation in formal adult education in Europe
 • 4. Ulrich Teichler: International student mobility: affected by the Bologna process?

 

A díjazottak névsora, pályaművek címei

 • 1. Szolár Éva: The Politics and Policies of Bologna Reforms in Hungary
 • 2. Józsa Krisztián, Janurik Márta: A zenei képességek fejlődése – egy három hónapos zenei fejlesztő kísérlet eredményei
 • 2. Kovács Klára – Nagy Ágoston: A sportolás hatása a debreceni egyetemisták értékrendjére és jövőképére.
 • 3. Nyitrai Ágnes – Zentai Gabriella:Az összefüggés-kezelés fejlődésének segítése mesékkel 4-8 éves gyermekek körében
 • Különdíj: Kasik László, Lesznyák Márta, Máténé Homoki Tünde, Tóthné Aszalai Anett: A szociálisprobléma-megoldó gondolkodás vizsgálata többségi és tanulásban akadályozott diákok körében
 • Különdíj: Ugrai János: Bajor és osztrák párhuzamok az egyetempoltikában a 18. század végén
 • 4. Katona Vanda, Kereki Judit, Zászkaliczky Péter: Intézményi jellemzők és életutak az értelmi fogyatékos emberek ellátórendszerében
 • 4. Kovács Edina: Pedagógusok karrier- és tanulmányi aspirációja a „Diplomás kutatás 2010” alapján