HuCER 2024 program

Kedves Konferencia Résztvevők!
 
A konferencia programja elérhető, szeretettel várunk mindenkit Egerbe!
Az előzetesen érkezett kéréseket figyelembe vettük, kérjük, hogy csak gépelési-szerkesztési hibák esetén, és azon túli rendkívül indokolt esetben kérjenek a jelenlegi programhoz kapcsolódó módosításokat a heraevkonyvek@gmail.com email címen.
 
Tartalmas és kellemes felkészülést!
a HuCER 2024. szervezőbizottsága

Ferge Zsuzsára emlékezünk

Ferge Zsuzsa, 1931 – 2024

 ferge-zsuzsa-1-ff

Elment Ferge (Kecskeméti) Zsuzsa, a hazai oktatáskutatás megalapítója. A Közgazdaságtudományi Egyetemen tanult, pályáját a Központi Statisztikai Hivatalban kezdte. Ott ismerkedett meg a társadalomstatisztikával, és a társadalomstatisztikával (rétegeződéselmélet) foglalkozva vált szociológussá, a magyar szociológia egyik újraalapítójává. Korszakos könyve a Társadalmunk rétegeződése (Közgazdasági Kiadó 1969) társadalomkutatók generációinak vált tájékozódási pontjává.

Az MTA Szociológiai Kutató Csoportjának (később Szociológiai Intézet) osztályvezetőjeként kezdte foglalkoztatni az oktatáskutatás. Meghatározó jelentőségű vizsgálata A pedagógusok helyzete és munkája (MTA Szociológiai Kutató Intézet, 1972), amelybe tanítványai, későbbi kollégái bekapcsolódva vele együtt formálták a  taársadalomtudományi indíttatású oktatáskutatást. Könyvei és publikációi közül számos a magyar nyelvű oktatáskutatás sokat forgatott művének számít (Az iskola szociológiai problémái, 1974; Az iskolarendszer és az iskolai tudás társadalmi meghatározottsága, 1976).

2015-ben a Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete Báthory-emlékéremmel tüntette ki. Amikor a Báthory-díjat átvette, azt mondta: örül és megtisztelve érzi magát, jobban, mintha állami elismerést kapott volna. Mert a Báthory-díj mögött kollégái, tanítványai és a pedagógusok elismerését érzi. Így emlékezünk rá mi is.   

HUCER 2024 jelentkezés

lindult a jelentkezés a konferenciára, várjuk az absztraktokat 04.15-ig konferencia elóadójaként és poszterek bemutatójaként új felületen: konferencia.org.hu
Az előadás nélküli résztvevői regisztráció 03. 16-tól indul 04. 28-ig.
Az előadók, poszterbemutatók az absztraktjuk bírálatát követően szintén 04. 28-ig tudják a konferencia részvételi jelentkezésüket véglegesíteni.
 
A regisztrációs folyamat leírása a Felhasználói kézikönyvben olvasható.
 
Várjuk jelentkezéseiket az Egerben megrendezésre kerülő éves konferenciára!
A HuCER 2024. szervezőbizottsága

A legjobb nevelés- és oktatáskutatási mű 2024

A HERA pályázatot hirdet a legjobb nevelés- és oktatáskutatási mű 2024 címre.
Pályázni elküldött írásművel lehet magyar vagy angol nyelven.

A beküldés határideje: 2024. március 31. (amax. 40 ezer karakter terjedelmű pályaműveket: info@hera.org.hu címre várjuk, kizárólag word vagy pdf formátumban).

A bíráló bizottság a beérkező pályaműveket az alábbi szempontok szerint bírálja el:
·      a probléma megfogalmazása;
·      szakirodalmi áttekintés;
·      vizsgálati szemlélet és módszerek;
·      az eredmények újdonsága;
·      szerkezet,stílus, forma (hivatkozások, ábrák, táblák).

1. díj: közlés, az ECER 2025 főkonferencia részvételi díja
2. díj: közlés, az ECER 2025 előkonferencia részvételi díja
3. díj: közlés, a HuCER 2025 részvételi díja és szükség esetén szállásköltsége
4. díj: közlés, a HuCER 2025 részvételi díja és szükség esetén szállásköltsége
5. díj: közlés, a HERA 3 éves tagsági díja

Megjelent és megjelenés előtt álló írással egyaránt lehet pályázni.
A még nem publikált angol nyelvű díjazott pályaműveket a HERJ megjelenteti.
A még nem publikált magyar nyelvű pályaművek megjelenésére több folyóirat is lehetőséget biztosít, például: Scientia Pannonica, Romológia, Educatio, Kulturális Szemle.

A díjak a HuCER 2024 (Eger, 2024. május 23-24.) keretében kerülnek kihirdetésre.

HUCER 2024

Elő a naptárakkal!
2024. május 23-24. között Egerben kerül megrendezésre a következő HUCER konferencia!
Konferencia címe:
Az oktatás időszerű narratívumai
Oktatás a gyorsuló technológiai fejlődés, a szétszakadó társadalom és a figyelemért csatázó narratíva környezetében
A konferencia absztraktja ITT elérhető.
Jelentkezés április 15-ig!

Gyászhír

A Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete nevében mély fájdalommal és megrendüléssel osztjuk meg a Szegedi Tudományegyetem halálhírét Csapó Benő professzor, idei Báthory Zoltán emlékérmesünk méltatásával. Az idei HuCER keretében május végén Szombathelyen még hallgathattuk plenáris előadását, beszélgethettünk vele a szünetekben és az esti fogadáson. Éljenek előttünk ezek a képek Rá gondolva, és vigyük tovább szellemiségét, gondolatait, szakma iránti elköteleződését!

Csapo_Beno_gyaszjelentes-1

HUCER 2023 Programterv

Kedves Kollégák!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a HuCER 2023 programja elérhető:

HUCER 2023 Programterv

Tájékoztató részvételi díjhoz: A részvételi díj tartalmazza a szakmai programot, az étkezéseket, valamint támogató lektori vélemény esetén a tanulmány megjelenését online kötetben vagy folyóiratban. (Az útiköltséget és a szállásköltséget nem tartalmazza!)

A pénzügyi adminisztráció megkönnyítése érdekében kérjük, hogy a konferencia részvételi díját a helyszínen, készpénzben fizesse be. A befizetéséről igény esetén számlát, egyéb esetben nyugtát állítunk ki. Átutalásos számlát 5 főnél nagyobb együttes számlázás esetén kérhetnek előzetesen a heraevkonyvek@gmail.com e-mailcímen.

Részvételi díjak:

A HERA tagok esetén felhívjuk a figyelmüket, hogy kedvezményes részvételi díjra a tagdíjat (3.000 Ft/fő)befizetettek részére van lehetőség, amit csak magánszemély fizetheti be. (De egy magánszemély befizetheti több tag díját is, ebben az esetben a megjegyzésrovatban jelezve, hogy kiknek a tagdíja.) Tagdíjról nem kerül kiállításra számla az aktuális számviteli szabályok szerint.)

HERA tagok konferencia részvételi díja 10.000 Ft/fő.
Nem HERA tagok konferencia részvételi díja 18.000 Ft/fő.

Aki előzetes kérést jelzett a beosztás kapcsán, azt igyekeztünk maximálisan figyelembe venni, további kéréseket nem tudunk teljesíteni. Aki elírást észlel a programban, az jelezze az info@hera.org.hu címen és azokat természetesen javítjuk.

Szeretettel várunk minden regisztrált résztvevőt a konferencián!