HuCER 2020

HuCER 2020

Társadalmi innováció és tanulás a digitális korban

Hungarian Conference on Educational Research

2020. május 27-28.
Távkonferencia formában kerül megrendezésre

Programfüzet letöltése

A rendezvény szervezője:
Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (Hungarian Educational
Research Association – HERA)

A rendezvény támogatói:
KultúrÁsz Közhasznú Egyesület, Debrecen

Az absztraktokat gyűjtjük, elbíráljuk és elektronikus absztraktkötetben közzétesszük.

A konferencia napjain a hera.org.hu oldalon megtekinthetőek lesznek a távkonferencia alábbi anyagai:

 • HuCER 2020. programfüzet
 • HuCER 2020. absztraktfüzet
 • HuCER 2020. plenáris előadások videoanyagai
 • HuCER 2020. szekcióelőadások szakosztályonkénti posztergaléria formájában

A szakosztályok további online webináriumokat szervezhetnek. Erről információkat a szakosztályvezetőktől kérhetnek, illetve a konferencia időpontjában a hera.org.hu oldalon megtalálható lesz az egyes szakosztályok webinárium elérhetősége, amennyiben a szakosztály szervez ilyet.

Tervezett program:

 • HERA közgyűlés – online
 • A HERA elnökségének online köszöntője
 • Plenáris előadások – online videóanyagok formájában
 • Báthory Díj, HERA-ért díj és publikációs díjak átadása – online kihirdetés és későbbi díjátadás formájában
 • Szekcióülések a HERA szakosztályainak tematikájában magyar és angol
  nyelven – elsősorban szakosztályonkénti posztergaléria formájában

A konferencia programbizottsága:

 • Kozma Tamás DSc, professor emeritus (Debreceni Egyetem), a HERA
  elnöke
 • Tóth Péter PhD habil, tanszékvezető, egyetemi tanár (Budapesti Műszaki
  és Gazdaságtudományi Egyetem), a HERA alelnöke
 • Juhász Erika PhD, tanszékvezető, főiskolai docens (Debreceni Egyetem), a
  HERA alelnöke
 • Mrázik Julianna PhD habil, tanszékvezető, egyetemi docens (PTE BTK), a
  HERA nemzetközi koordinátora
 • Benedek András DSc, egyetemi tanár (Budapesti Műszaki és
  Gazdaságtudományi Egyetem)
 • Pogátsnik Monika PhD, dékánhelyettes (Óbudai Egyetem, Alba Regia
  Műszaki Kar), a HERA titkára

Az alábbi témakörökben várunk absztraktokat magyar vagy angol nyelven:

 • Állampolgári nevelés, oktatási jogok (szakosztályelnök: Jancsák Csaba
  PhD)
 • Családi életre nevelés (szakosztályelnök: Engler Ágnes PhD habil.)
 • Felnőttkori és közösségi tanulás (szakosztályelnök: Juhász Erika PhD)
 • Felsőoktatás-kutatások (szakosztályelnök: Polónyi István CSc)
 • Gyermekvédelem és szociálpedagógia (szakosztályelnök: Gönczi Ibolya
  PhD habil.)
 • IKT szakosztály (szakosztályelnök: Buda András PhD habil., Molnár
  György PhD habil.)
 • Katonapedagógiai kutatások (szakosztályelnök: Harai Dénes PhD)
 • Koragyermekkori nevelés szakosztály (szakosztályelnökök: Józsa Krisztián
  PhD, Podráczky Judit PhD)
 • Környezetpedagógia (szakosztályelnök: Mika János DSc)
 • Közoktatási kutatások (szakosztályelnök: Buchwald Judit PhD)
 • Neveléstörténet és összehasonlító pedagógia (szakosztályelnök: Rébay
  Magdolna PhD habil.)
 • Oktatásszociológia (szakosztályelnök: Pusztai Gabriella DSc)
 • Romológiai kutatások (szakosztályelnök: Forray R. Katalin DSc)
 • Sportpedagógia (szakosztályelnök: Nagy Ágoston PhD)
 • Szakképzés és foglalkoztatás (szakosztályelnök: Fehérvári Anikó PhD
  habil.)
 • Szakképzés-pedagógiai és Szakmai Tanárképzési Szakosztály
  (szakosztályelnök: Tóth Péter PhD habil.)
 • Zenepedagógiai kutatások (szakosztályelnök: Duffek Mihály CSc)

Lehetőséget biztosítunk az ECER 2020 konferenciára jelentkezettek számára, hogy előadásukat angol nyelven ezen a konferencián is bemutassák.

Formai követelmények:

A jelentkezők max. 1500 karakteres absztraktban, 3-5 kulcsszó megjelölésével együtt foglalják össze témájukat a jelentkezésükhöz. Az absztrakt kötelező részei és értékelési szempontjai:

 • a témaválasztás indoklása, a kutatás elméleti kereteinek a kidolgozottsága, a kutatási előzmények bemutatása,
 • a kutatás céljának pontos meghatározása, a kutatási kérdések/hipotézisek újszerűsége,
 • a kutatási módszer helytállósága,
 • a kutatási eredmények megalapozottsága, újszerűsége,
 • a kutatás elméleti, gyakorlati jelentősége,
 • egyértelmű, világos és nyelvileg helyes megfogalmazás,
 • a hivatkozott irodalom pontos felsorolása.

Online jelentkezési lap elérhető: https://easychair.org/conferences/?conf=hucer2020

További információk kérhetők a rendezvény szervezőitől az info@hera.org.hu e-mail címen.

Várjuk az érdeklődők jelentkezését 2020. április 15-ig.

Az elfogadott absztraktokat elektronikus absztrakt kötetben a HERA honlapján teszünk közzé:

http://hera.org.hu/absztraktkotetek/

Részvételi díjak:

Részvételi díj nem HERA tagoknak: 5.000 Ft/fő. Átutalási határidő: 2020. április 30.

Részvételi díj HERA tagok részére a tagdíj (3.000 Ft/fő) átutalása. Átutalási határidő: 2020. április 30. / Új, 2020. március 1 után felvett tagoknak: 2020. május 10.

A regisztrációs adminisztráció megkönnyítése érdekében kérjük, hogy a konferencia részvételi díját átutalással fizesse. A regisztrációs díj csak előzetes átutalással teljesíthető. Akinek nem érkezik be a tagdíja/részvételi díja a megjelölt határidőig, az nem szerepelhet a konferencia programjában. Számlaszám: OTP Bank Rt. 11738235-20001113

A konferencia felhívása és a jelentkezés lehetősége szabadon terjeszthető kollégák, tanítványok és érdeklődők körében!

HERA Évkönyv:

Az elfogadott absztraktok szerzőit felkérjük, hogy nyújtsanak be tanulmányt a HERA Évkönyvébe.

A tanulmányokat, az absztraktokhoz hasonlóan az Easychair-be kell feltölteni 2020. június 25-ig. Ezt követően a rendszer lezár, újabb tanulmányokat már nem áll módunkban fogadni.