HuCER 2022 konferenciaabsztrakt

Oktatás egy változó világban – Kutatás, innováció, fejlesztés

Az oktatás korábban nem tapasztalt átalakuláson ment keresztül, ugyanakkor az elmúlt évtizedben tapasztalt változásokat követően vissza kell térnie a középpontjához, lényegiségéhez. A szektorunk előtt álló legjelentősebb jövőbeni kihívás, hogy megtanítsuk diákjainkat gondolkodásra és tanárainkat az alábbi
trendek, témakörök mentén új ismeretekkel vértezzük fel és felkészítsük őket az oktatásra egy folymatosan változó világban:

  • Tartalom és tantervek a jövő oktatásában
  • Az értékelés megváltozott szerepe
  • A tanítás jövőbeni perspektívái
  • A tanulás megváltozott környezetben és változó tanulókkal
  • Szervezet és oktatás – a jövőben
  • Közösségek, kultúra és művészet az oktatás, tanulás világában
  • Vezetés és értékek a jövőbeni oktatásban
  • Oktatás és tanulás hátrányos helyzetben
  • Konnektivizmus
  • Fizikai és technológiai infrastruktúrák

Az említett irányzatok érintik az oktatás minden szegmensét, és motiválják azokat a tevékenségeket, amelyek célja, hogy megfelelő és korszerű megoldásokat alkossanak az oktatás változó valóságára. Ezen a konferencián kísérletet teszünk az oktatás jövőbeni trendjei megfogalmazására a történeti előzményekre alapozva. E trendek megértése segít olyan megoldások és cselekvési utak megfogalmazásában, amelyek
a 21. század igényeinek megfelelően előmozdítják az oktatást és a társadalmat. Felkérjük a konferencia résztvevőit, hogy kutatási eredményeikkel, előadásaikkal járuljanak hozzá ezeknek a témáknak a feldolgozásához!