Szervezetünkről

Az Egyesület célja:– hazai és nemzetközi tudományos hálózatokban való szakmai részvétel;- hazai és nemzetközi neveléstudományi kutatások folytatása, támogatása;- fórum biztosítása a neveléstudományok művelőinek;

  • tudományos, szakmai véleménynyilvánítás az oktatásügy kérdéseiben;
  • tudományos kiadványok szerkesztése, szakmai támogatása;
  • szakmai konferenciák és egyéb rendezvények szervezése;
  • oktatás,   képzés,     képességfejlesztés,      ismeretterjesztés,
  • felnőttképzés      szervezése     és lebonyolítása;
  • mindezen tevékenységei során a szervezet kiemelten kezeli a  hátrányos helyzetű csoportok társadalmi  esélyegyenlőségének  elősegítését,  valamint  munkaerőpiacon  hátrányos  helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítését;
  • a szervezet a magyar kapcsolatrendszer hálózatszerű működtetése mellett a  magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal is kapcsolatokat épít, és  ezen  túl  nemzetközi  szervezeti  tagságokat  létesít  európai  és  Európán  túli  hasonló  célú szervezetekkel, amellyel az euroatlanti integráció elősegítése is célja.
(Forrás: HERA Alapszabály)

Az Egyesület belépési szándéknyilatkozata itt elérhető letölthető formátumban:

Belépési szándéknyilatkozat

 

Megjegyzés:

1) Nyilvános fórumokon, honlapunkon csak a tagjaink nevét adjuk közre. Minden további adatot titkosítottan kezelünk.

2) A jelentkező az elnökség döntését követően válik taggá. Erről külön értesítést küldünk.