HUCER 2023

Szombathely, 2023. 05. 26-27.
Az oktatás határdimenziói

A „határ” a nevelés és az oktatás világában és valóságában egyaránt értelmezhető földrajzi, társadalmi tényként és szimbolikus fogalomként. Jelentheti többek között az oktatás teljes vertikumának határmenti létéből fakadó sajátosságait, a határon belüli és a határon túli magyar oktatás és nevelés problémáit, a nevelés-oktatás társadalmi mobilitásban betöltött szerepét, a nevelési-oktatási intézményeket új kihívások elé állító egyre nagyobb mértékű határon átívelő gazdasági és tanulási célú mobilitást, valamint a magyar oktatásügy határait feszegető helyzetét, amelyek megoldandó feladatokat állítanak a nevelés- és oktatáskutatás elméleti és gyakorlati szakemberei számára egyaránt. A HuCER 2023 konferencián kísérletet teszünk a „határ” különböző szempontú értelmezésére a pedagógiában, a gyakran határon átívelő problémák azonosítására, az inter- és multidiszciplináris pedagógiai paradigmákban rejlő lehetőségek feltárására, valamint alternatív megoldási és cselekvési utak keresésére.
Ehhez várunk olyan magyar vagy angol nyelvű előadásokat, illetve poszterelőadásokat, amelyek a nevelés-oktatás határdimenzióiból fakadó lehetőségek, sajátosságok és problémák tematizálására vállalkoznak a jelenkori helyzetkép és/vagy a pedagógiatörténeti előzmények vizsgálatával.

Jelentkezési határidő: 2023. 03. 31.

A hozzászólások le vannak tiltva.