HUCER 2024

2024. május 23-24. között Egerben kerül megrendezésre a következő HUCER konferencia!
Konferencia címe:
Az oktatás időszerű narratívumai
Oktatás a gyorsuló technológiai fejlődés, a szétszakadó társadalom és a figyelemért csatázó narratíva környezetében
A rendezvény társszervezője: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger
További szervező: KultúrÁsz Közhasznú Egyesület, EPALE Magyarország

Konferencia absztraktja:   

A konferencia célja, hogy a gyorsuló technológiai fejlődés, a szétszakadó társadalom és a figyelemért csatázó narratívumok által felvetett kihívásokra reflektáljon, és javaslatokat fogalmazzon meg, szcenáriókat és megoldásokat vázoljon fel az oktatás jövőjére vonatkozóan. 2024-ben már az oktatás valamennyi szereplője szembesül világunk egyre inkább ki-számíthatatlan, komplex és ellentmondásos jellegével, a digitális technológia használatának mértékétől függetlenül. Az oktatás olyan kihívásoknak néz elébe, amelyek korábban kevésbe kerültek előtérbe. A digitalizációhoz kapcsolódó technológiai fejlődés olyan gyors ütemben halad, hogy az oktatási rendszerek nehezen tudják követni, gondoljunk csak a mesterséges intelligenciára, amely az elmúlt évben az oktatás valamennyi területére már hatással volt. A társadalom egyre inkább polarizálódik, ami az oktatásban is megjelenik, nem egyenlő mértékben férünk hozzá a tudásokhoz és technológiákhoz, az eltérő generációk pedig eltérő elvárásokat fogalmaznak meg az iskola világával és szerepével kapcsolatban, elég csak arra utalni, hogy az Z generáció tanítja az alfát az X és az Y felügyelete alatt. Végül pedig a közösségi médiában figyelemért csatázó más-más szereplők által alkotott narratívumok vagy az azokból összeálló narratíva gyakran arra ösztönzik a tanulókat, hogy ne gondolkodjanak kritikusan, hanem a kész véleményeket a tények elé helyezzék és a meggyőzőbb történetmesélőnek higgyenek. A bizonytalanságot a „miből, kitől és hogyan” tanuljunk kérdés kapcsán a növeli az is, hogy jelentősen felgyorsult a körülöttünk lévő információ áramlás és a félelem, hogy valamiből kimaradunk. A hálózatok világában az információ mások értelmezésén keresztül érkezik és egyre kisebb szerephez jut a tapasztalati tanulás. Ahogy távolodunk a tanárok és szerkesztők által moderált világtól, úgy növekszik a megbízhatatlanság, a hamisítás, a másolás mértéke és kulcsfontosságúvá válik a hitelesség kérdése is. Ezek a kihívások komoly veszélyt jelentenek az oktatás minőségére és hatékonyságára, de egyben lehetőségeket is biztosítanak a megújulásra. Ezért elengedhetetlen, hogy az oktatási szakemberek megvitassák ezeket a kihívásokat, és javaslatokat fogalmazzanak meg az oktatás jövőjére vonatkozóan az inklúzió, a koragyermekkori nevelés, az óvodai nevelés, az általánosan művelő iskolai, a szakiskolai tanulás, a felnőttkori tanulás területén. A kutatásokra épülő javaslatok a pedagógiai pszichológia, a neveléstörténet, a didaktika, a szakképzés és felnőttképzés pedagógiája, a művészeti nevelés, az oktatásszociológia, a digitális pedagógia diszciplináris és transzdiszciplináris tételeire épüljenek.

 

 Részvételi díjak

A HERA tagok esetén felhívjuk a figyelmüket, hogy kedvezményes részvételi díjra a tagdíjat (3.000 Ft/fő) befizetettek részére van lehetőség, amit csak magánszemély fizethet be. (De egy magánszemély befizetheti több tag díját is, ebben az esetben a megjegyzés rovatban jelezve, hogy kiknek a tagdíja.) Tagdíjról nem kerül kiállításra számla az aktuális számviteli szabályok szerint.

 • HERA tagok konferencia részvételi díja 20.000 Ft/fő.
 • Nem HERA tagok konferencia részvételi díja 30.000 Ft/fő.

Amennyiben céges számlára van szükség (pl. több konferencia résztvevő költségének együttes befizetése esetén), akkor a heraevkonyvek@gmail.com email címen jelezzék számunkra. Csak min. 5 fős csoportos befizetések esetén küldünk előzetesen számlát. Kérjük, hogy mindenki más a helyszínen készpénzben fizessen az adminisztráció egyszerűsítése érdekében!!

Egy jelentkező csak egy benyújtott absztraktnál lehet elsőhelyes szerző és max. két további esetben társszerző.

Átutalási határidő előzetesen kért csoportos céges számla esetében: 2024. május 10.

A konferencia felhívása és a jelentkezés lehetősége szabadon terjeszthető a kollégák, tanítványok és érdeklődők körében!


HERA Évkönyv

Az elfogadott és előadott kutatási témák szerzői közül megadott számú szerzőt felkérünk, hogy nyújtsanak be tanulmányt a HERA Évkönyvébe, ami a konferenciát követően fog megjelenni. A beérkezett tanulmányokat első körben a szakosztályvezető, majd ezt követően egy “vak” lektor bírálja. A két bírálat és a beérkezett tanulmányok száma alapján a szerkesztőbizottság dönt a megjelenő tanulmányok számáról és ehhez kapcsolódóan arról a pontszámról, amely felett a tanulmányok bekerülhetnek a kötetbe. A tanulmányok beküldéséről a felkért szerzőket külön levélben tájékoztatjuk.


A konferencia tudományos bizottsága:

 • Elnök: Kozma Tamás DSc, professor emeritus (Debreceni Egyetem), a HERA elnöke
 • A konferencia helyszíni elnöke: Szűts Zoltán PhD habil, tanszékvezető, egyetemi docens, dékán (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem)
 • Juhász Erika PhD, tanszékvezető, főiskolai docens (Debreceni Egyetem), a HERA alelnöke
 • Pajtókné Tari Ilona PhD habil, tanszékvezető, egyetemi docens, rektor (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem)
 • Simándi Szilvia PhD habil, tanszékvezető, egyetemi docens (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem)
 • Mogyorósi Zsolt PhD, dékánhelyettes, intézetigazgató, egyetemi docens (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem)
 • Mrázik Julianna PhD habil, tanszékvezető, egyetemi docens (PTE BTK), a HERA szakosztályi koordinátora
 • Pogátsnik Monika PhD, dékánhelyettes, egyetemi docens (Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar), a HERA nemzetközi koordinátora

A konferencia szervezőbizottsága:

 • Elnök: Juhász Erika PhD, tanszékvezető, főiskolai docens (Debreceni Egyetem), a HERA alelnöke
 • Kattein-Pornói Rita PhD, adjunktus (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem), a HERA szervezőtitkára
 • Máté-Szabó Barbara (Debreceni Egyetem), a HERA általános titkára
 • Lengyelné Molnár Tünde PhD habil, dékánhelyettes, intézetigazgató, egyetemi docens (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem)
 • Homoki Erika PhD, intézetigazgató, egyetemi docens (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem)
 • Racsko Réka PhD, tanszékvezető, egyetemi docens (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem)
 • Hanák Zsuzsanna PhD habil, intézetigazgató, egyetemi docens (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem)
 • Szűts Novák Rita PhD, adjunktus (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem)
 • Révész Kiszela Kinga PhD, tanszékvezető, egyetemi docens (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem)
 • Geoffrey Vaughan PhD hallgató, nyelvtanár (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem)
 • Szabó Dóra PhD hallgató (Debrecnei Egyetem)