HuCER 2021 – Neveléstörténeti és összehasonlító neveléstudományi szakosztály

Berta-Szénási Panna – Iskolatörténetek az interneten

Boruzsné Bűdi Katinka, Rébay Magdolna – A győri és a soproni bencés gimnázium társadalmi karaktere a dualizmus korában

Dergez Ildikó – Vallás és erkölcs a „vadregényes Mecsekalján”. A pécsi Zrínyi Miklós Magyar királyi reáliskolai nevelőintézet értesítőinek neveléstörténeti rétegei

Drabancz M. Róbert – A Rákóczi-kultusz és a magyar identitás társadalmi tanulásának színterei Kárpátalján 1867-2020

Klein László – A szentendrei izraelita iskola története sírkövek tükrében

Kóger Yvetta – „Óvoda, vagy aggóda?” A Ludas Matyi ironikus kérdései az óvodáról

Mezeiné Rumpf Anita – Nőkép és leánynevelés a dualizmus kori Csurgón

Mohr Szilárd – A pécsi gimnáziumok tanulói az 1944/45-ös tanévben

Németh Dóra Katalin – „Az alternatíváktól az egyetlen útig” A Soproni (Felsőfokú) Óvónőképző Intézet első éveinek szakdolgozatai reformpedagógiai témakörben (1961-1965)

Nóbik Attila – A néptanítói szakmásodás történetének forrásairól

Ozsváth Judit – A hitvallásos nevelés kérdése az Erdélyi Iskola című nevelésügyi folyóiratban

Pusztafalvi Henriette – A pécsi Montessori óvoda és a Kisdednevelők Országos Egyesületének közgyűlése Pécsen, 1931-ben

Stummer Krisztina – Női felső kereskedelmi iskola a Magyar Pedagógiában (1909-1938)