HERA évkönyv – formai követelmények

Formai követelmények:

Absztrakt

A jelentkezők max. 1500 karakteres absztraktban, 3-5 kulcsszó megjelölésével együtt foglalják össze témájukat a jelentkezésükhöz. Az absztrakt kötelező részei és értékelési szempontjai:

  • a témaválasztás indoklása, a kutatás elméleti kereteinek a kidolgozottsága, a kutatási előzmények bemutatása,
  • a kutatás céljának pontos meghatározása, a kutatási kérdések/hipotézisek újszerűsége,
  • a kutatási módszer helytállósága,
  • a kutatási eredmények megalapozottsága, újszerűsége,
  • a kutatás elméleti, gyakorlati jelentősége,
  • egyértelmű, világos és nyelvileg helyes megfogalmazás,
  • a hivatkozott irodalom pontos felsorolása.

Tanulmányok formai követelményei

Kérdés esetén keressék Kattein-Pornói Ritát az alábbi e-mail címen pornoirita@gmail.com

A hozzászólások le vannak tiltva.