Katonapedagógia

Katonapedagógia Szakosztály

 

A szakosztály célja, hogy a katonai, honvédelmi, hazafias nevelés helyzetét megismerje, kutassa, a kutatási tapasztalatokat közzétegye.

Elsődleges célja annak igazolása, hogy a hazafias-honvédelmi nevelésre Magyarország történelmében, múltjában és jelenében is kiemelkedő szerep hárul. Ezzel együtt kiemelt cél az is, hogy bemutassa, vannak olyan eszközök, módszerek, lehetőségek, amelyekkel a nevelésnek ez a területe türelemre, toleranciára, kölcsönös megértésre nevel amellett, hogy egyik feladatának a haza védelmére, a fegyveres testületekben való szolgálatra felkészítést tekinti.

 

A szakosztály arra törekszik, hogy összehangolja a különböző magyarországi, a hazafias neveléssel foglalkozó multidiszciplináris neveléstörténeti, módszertani kutatásokat, megismertesse egymással a kutatókat, közös kutatásokat kezdeményezzen, közös publikálásra nyújtson lehetőséget.

 

Kiemelt együttműködő partnerének tekinti a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának kutatóit, ezen intézmény fenntartóját, a Honvédelmi Minisztériumot, valamint a Hadtudományi Doktori Iskolában ezzel a témával foglalkozó PhD-hallgatókat.  

Ugyancsak nagy figyelmet kíván fordítani azokra a köznevelésben dolgozó pedagógusokra, akik ezen a területen tevékenykednek.

A két partnercsoporttal közösen kíván tudományos, szakmai konferenciákat szervezni, valamint részt kíván venni a köznevelésben folyó hazafias-honvédelmi nevelés megvalósításában. Ez utóbbi érdekében projekteket, szakirányú pedagógus-továbbképzésekben képzési anyagokat állít össze, képzőként működik közre.

 

Működésével segítséget kíván nyújtani a hazai és nemzetközi, kiemelten a NATO országok területén folyó katonai nevelésről szóló diskurzusok kialakulásához, a PhD-hallgatók képzési és publikációs tevékenységéhez, továbbá a pedagógusok kutatásba való bevonásához, valamint ennek révén a doktori tanulmányaikra való felkészüléshez.

 

A folyó kutatások elsősorban elszigetelten zajlanak, fő témáik a Katonai alapismeretek választható érettségi tárgy, a felsőoktatásban a Honvédelmi ismeretek szabadon választható kurzus, a 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés, illetve a „katonaiskolák” története.

 

A szakosztály tervezett széles körű kutatásban kívánja feldolgozni a magyarországi egyes katonaiskolák történetét a Hadtudományi Levéltárban, az egyéb levéltárakban, az intézményekben fellelhető dokumentumok felhasználásával, valamint az „oral history” módszerével. Ugyancsak fontos kutatási területe lesz a NATO tagországok katonai nevelésének és katonai pályára felkészítésének összehasonlító elemzése.

 

Tárgyszavak:

katonapedagógia, hazafias-honvédelmi nevelés, katonaiskolák, honvédelmi szakközépiskolák, katonai nevelés a NATO országokban

 

Szakosztály alapítója: Hajdicsné Varga Katalin  

elérhetősége: hajvarka@gmail.com

 

Tagok

Darvai Tibor, PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola

Hajdics-Szücs Eszter Cecilia, Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar, PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola

Madarász Tibor, Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola

Varga András PhD (hadtudományok), középiskolai tanár, II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola