Oktatásszociológia

Oktatásszociológiai Szakosztály

 

Az Oktatásszociológiai Szakosztály a Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesületében (HERA), az Európai Oktatáskutatók Szövetségének (EERA) 28-as számú „Oktatásszociológiák” hálózatának helyi csoportjaként jött létre.

Az Oktatásszociológiai Hálózat a tanulás és tanítás szociológiai problémáit vizsgáló, különféle diszciplináris háttérből érkező kutatók számára kíván közös gondolkodási és kutatási fórumot teremteni. Célunk a hazai tudományos közbeszéd ösztönzése arról, hogy a magyar és kelet-európai tanulási-tanítási helyzetek, oktatáspolitikai projektek miként értelmezhetőek globális összefüggésben, illetve az európai oktatásügyi térség kontextusában. A hálózat tagjai ezeket az összefüggéseket elsősorban a társadalomkutatás kvalitatív módszereivel végzett kutatások alapján, eltérő tudományos megközelítéseket követve – egyebek mellett a közpolitika szociológiáját és antropológiáját, az oktatás materiális viszonyainak kutatását, illetve a tudomány- és technológiai tanulmányokat (STS), továbbá a performatív iskolakutatások és a szervezetszociológia megközelítései alapján – vizsgálják. Az empirikus kutatások módszertanukban elsősorban (de nem kizárólag) az oktatásetnográfia, a közösségtanulmány, a hálózatelemzés, valamint az aktív kutatás eszközeit alkalmazzák. A hálózat munkáját az állam számára felkínált oktatással kapcsolatos tudások, az oktatáshoz kapcsolódó szakértői tevékenységek, és a felelős kutatói szerepekre vonatkozó elképzelések kritikai reflexiója jellemzi.

Az Oktatásszociológiai Szakosztály célja a hasonló irányultságú hazai és külföldi kutatások szakmai nyilvánosságának megteremtése, a kutatók közötti szakmai kapcsolatok kialakítása kerekasztal-beszélgetések, hazai és nemzetközi műhelymunkák, szemináriumok és konferenciák formájában. Az Oktatásszociológiai Szakosztály koordinátorai Neumann Eszter és Pataki Gyöngyvér, a hálózatba az eszter.neumann@uni-corvinus.hu e-mailcímen várjuk az érdeklődők jelentkezését.

 

Budapest, 2012. április 17.

HUNGARIAN EDUCATION RESEARCH ASSOCIATION (HERA)

SOCIOLOGIES OF EDUCATION NETWORK

 

The Sociologies of Education Network of the Hungarian Education Research Association (HERA) was established as the national branch of the 28th network of the European Education Research Association (EERA).

The Sociologies of Education network provides a dedicated forum for sociologists of education who may be working in different disciplinary contexts. We wish to mobilize scientific thinking about the interpretation of Hungarian and Eastern-European education projects in the context of global and transnational social change and Europeanization of education. The network is interested in working with perspectives that apply qualitative social science methodologies, such as policy sociology and anthropology, science and technology studies, performative education studies, network studies and organisation research. These empirical studies apply first of all – but not exclusively – the tools of the ethnography of education, community studies, network studies and active research. The network members scrutinize education-related knowledges and expertise offered to the state as well as conceptions of responsible researcher roles with a critical reflection.

The Sociologies of Education network aims to establish a professional public space for Hungarian and international researchers and to develop professional ties between them by organizing round-table discussions, national and international workshops, seminars and conferences. The coordinators of the Sociologies of Education network are Gyöngyvér Pataki and Eszter Neumann (contact: eszter.neumann@uni-corvinus.hu).