Oktatásszociológiai szakosztály

A szakosztály bemutatása

Az Oktatásszociológiai szakosztály a tanulás és tanítás szociológiai problémáit vizsgáló, különféle diszciplináris háttérből érkező kutatók számára kíván közös gondolkodási és kutatási fórumot teremteni. Célunk a közép- és kelet-európai tanulási-tanítási helyzetek, oktatáspolitikai változások társadalmi kontextusban való értelmezése. Ezeket az összefüggéseket kvantitatív és kvalitatív oktatáskutatási módszerekkel vizsgáljuk. A kutatók munkáját az oktatáspolitikai aktorok számára felkínált oktatással kapcsolatos tudások, az oktatáshoz kapcsolódó szakértői tevékenységek, és a felelős kutatói szerepekre vonatkozó elképzelések kritikai reflexiója jellemzi.

Az Oktatásszociológiai Szakosztály célja a hasonló irányultságú hazai és külföldi kutatások szakmai nyilvánosságának megteremtése, a kutatók közötti szakmai kapcsolatok kialakítása kerekasztal-beszélgetések, hazai és nemzetközi műhelymunkák, szemináriumok és konferenciák formájában. Az Oktatásszociológiai Szakosztály koordinátorai Ceglédi Tímea és Neumann Eszter. A t.cegledi@gmail.com és az eszter.neumann@uni-corvinus.hu e-mailcímen várjuk az érdeklődők jelentkezését.


Tárgyszavak

közoktatási és felsőoktatási tanulói karrier, iskolafenntartó szektorok, tanulók társadalmi és kulturális háttere, tőkefajták (kulturális, társadalmi tőke), bejutás, lemorzsolódás, eredményesség társadalmi és területi egyenlőtlenségei, pedagógiai hozzáadott érték, iskolakultúra


Tagok

Alapító
Pusztai Gabriella DSc. egyetemi tanár

Tagok:
Senior és junior felsőoktatási kutatók, doktoranduszok jelentik a tagságot.

Bacskai Katinka PhD
Ceglédi Tímea
Csók Cintia
Dusa Ágnes Réka PhD
Fónai Mihály PhD habil
Frigy Szabolcs
Galantai Julia

Gulyás Klára
Hegedűs Roland PhD
Hörich Balázs
Hrabéczy Anett
Inántsy-Pap Ágnes
Karászi Zsuzsanna
Kocsis Zsófia
Markos Valéria
Márkus Zsuzsanna
Morvai Laura PhD
Neumann Eszter
Óhidy Andrea PhD
Pallay Katalin
Pusztai Gabriella DSc
Somfalvi Zita
Stark Gabriella
Szigeti Fruzsina
Tódor Imre