HuCER 2020 – Neveléstörténeti és összehasonlító neveléstudományi szakosztály

Cseppentő Krisztina – ‘Egy szép lélek vallomásai’ a pedagógiatörténeti diskurzuskutatás szempontjából

Darvai Tibor – Módszertani dilemmák: – Az oktatáspolitika-történetre alkalmazott politikatudományi megközelítésről

Dergez Ildikó, Kiss Márton – Az állami emlékezetpolitika iskolai vetületei – az Árpád-házi szentek emlékévei az oktatás tükrében az 1930 as években

Drabancz M. Róbert – Nemzetépítés hatalmi eszközökkel? A ruszin oktatás és kultúra ügye 1938-1944

Kattein-Pornói Rita – A népi mozgalom pedagógiai elképzelései

Mezeiné Rumpf Anita – Gyermekkor a(z) (Nép)Iskolai Szemlében

Mohr Szilárd – Honvédelmi ismeretek I-II. c. tankönyv potenciálelemzése

Nemes-Wéber Zsófia – Az Óvodai Nevelés folyóirat hasábjain a magyar óvóképzés átalakulása kapcsán megjelenő cikkek a 20. század közepén

Nyíri Csilla – A Pécsi Kereskedelmi Iskola tanári testületének változása a II. világháború hatására

Ozsváth Judit – Erdély legrégibb fennmaradt bibliotékájának szerepe a két világháború közötti erdélyi magyar egyetemi ifjúság szellemi fejlődésében

Pelesz Nelli – „A gazdasági népoktatás és a nemzet jövője” Innovatív reformjavaslatok a gazdasági oktatás megújítására a két világháború között

Peshawa Jalal Mohammed – A comparative view of Kurdistan Region education system

Rébay Magdolna – Arisztokrata tanulók a Kolozsvári Református Gimnáziumban a dualizmus korában

Sanaa Taher Saleh – The Iraqi education system – Case study of Iraq

Somogyvári Lajos – Egy diáktüntetés olvasatai: Zágráb, 1951

Szűts-Novák Rita – Az 1941-44-es műegyetemi élet és oktatás Mátyás Antal Tények és visszaemlékezések című ego-dokumentumának tükrében