HuCER 2020 – Közoktatási szakosztály

Bencéné Fekete Andrea – Az általános iskolai tehetségpontok működésének vizsgálata

Fajt Balázs – Az iskolán kívüli idegen nyelvű tevékenységek és a nyelvtanulás kapcsolata: a nyelvtanulói érdeklődési körök feltérképezése

Hegedűs Roland – SNI gyermekek eredménye az OKM-ben

Jankó Krisztina – Hátránycsökkentés a pedagógiai gyakorlatban

Jaskóné Gácsi Mária – A drámapedagógia a kompetenciafejlesztés tükrében – segítségére válik a pedagógusoknak?

K. Nagy Emese – Efforts to reduce early school leaving by renewing the in-service teacher training

Katonáné Kutai Erika – A rítusok szerepe a köznevelés rendszerében

Ladnai Attiláné Szerencsés Anita – A Positive Education (PE) indikátorainak megjelenése a Boldogságóra programban

Langerné Buchwald Judit – Mentormodellek összehasonlító elemzése hazai és nemzetközi viszonylatban

Langerné Buchwald Judit – A mentorálás szerepe az alternatív iskolák pedagógiai gyakorlatában

Markos Valéria – Az iskolai közösségi szolgálat mint pályaorientációs, pályaszocializációs folyamat

Nagy Krisztina – A pedagógusok tanulásának mentori támogatása a lemorzsolódás csökkentése érdekében

Novák Ildikó – Nyelvtanulási eredményesség a társadalmi, kulturális és gazdasági tőke tükrében

Óhidy Andrea – Mássággal való pozitív bánásmód hátrányos helyzetű tanulók inkluzív beiskolázása esetén

Rayman Judit – Különböző szerek és reprezentációik Magyarországon

Sántha Kálmán – A kvalitatív összehasonlító elemzés crisp-set és fuzzy-set verzióinak párhuzama egy neveléstudományi vizsgálat alapján

Sebestyén Krisztina – Középiskola-választást meghatározó tényezők vizsgálata Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Simon Zoltán – A pedagógiai kultúraváltás antropológiai vizsgálatának lehetőségei – saját kutatás alapján –

Varga Aranka – A pozitív pszichológiai tőke felhalmozása roma szakkollégisták körében

Vida Gergő – Deficit és gyakorlat – Miért egyre több a tanulási zavarral küzdő (SNI) tanuló?