HuCER 2021 – Felnőttkori és közösségi tanulás szakosztály

Bánkutiné Mihalcsik Márta – Érték és közösség – Helyi kézműves alkotóközösségek (hímzés, csipkeverés) és helyi értéktárak szerepe, egymásra hatása a Balaton felvidéki kistelepüléseken

Barabási Tünde, Herczegh Judit – A romániai (magyar) kulturális fogyasztás és közművelődés jellemzői az EU összesített és országos statisztikai mutatók tükrében

Barabási Tünde, Márkus Edina, Takács-Miklósi Márta – A magyarság oktatása a Kárpát-medencében az erősségek, hiányosságok és javaslatok erőterében

Bartalis Izabella, Salló Szilárd, Miklósi Márta – A kultúra jogi szabályozása és igazgatási rendszere Romániában és Magyarországon

Benke Magdolna – Közösségépítés okos és nem okos kistelepüléseken

Cristina Brinzan-Antal – How does the coronavirus epidemic affect the finances and operations of NGOs?

Brinzan-Antal Cristina, Széman Emese Rózsa – Kulturális intézmények és szervezetek Romániában (Erdélyben)

Dan Beáta Andrea – A közösségi iskolák, mint élmény, érték és innovációs alapú pedagógiai mozgalmak

Farkas Julianna, Benkei-Kovács Balázs – A hungarikumtól a helyi értékekig: elméleti alapokra épülő empirikus kutatás Fót, Göd és Vác településeken

Fintor Gábor, Szabó József – A helyi televíziók nézettsége és szerepe a sportra nevelés tekintetében a koronavírus-járvány időszakában

Gál Katalin, Pásztor Rita – Digitalizáció és időskori tanulás

Haffner-Kiss Alexandra – A Fúvószenekar kulturális és zeneoktatási tevékenységének több szempontú elemzése

Hegedűs Anita – Múzeumok a szegedi egyetemisták szemszögéből: haszontalan lehetőség vagy segítő kéz?

Horváth Orsolya – Hagyományőrzés a közművelődési intézményekben és közösségi színterekben a koronavírus időszakában

Juhász Erika – A közművelődés helyzete és reakciói a koronavírus járványra

Kenyeres Attila Zoltán – A YouTube-ról történő tanulás előnyei a Debreceni Egyetemisták körében

Kiss Edit – Közművelődés és civilek – Szolnok város kulturális célú civil szervezetei

Kozma Tamás – Közösség és innováció

Kuthy-Megyesi Judit, Juhász Erika – A kulturális tanulás sajátosságai a közművelődés csúcsintézményeiben

Lantos Tünde – Tanuló társadalom. Oktatáskutatás járvány idején

Lorna Emma Jones – A közösségi tanulás tapasztalatai a közművelődési intézményekben a koronavírus időszakában

Malatyinszki Szilárd – Generációs különbségek a felnőttképzési módszertanban

Márkus Edina – Az erdélyi magyar kulturális intézményrendszerre vonatkozó kutatások 2000-2020

Mitrovics Zoltán – CSDCS – Felkészülés a szabadulásra

Oszterman Dorottya – A közművelődési intézmények szerepe az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosításában

Radnai Imre László, Tószegi Zsófia Júlia – Electronically Mediated Learning Communities in the Wake of a Pandemic

Sitku Krisztina – Egy tanuló közösséget formáló eszköz: a TEFCE Toolbox

Szabella Olivér, Gősi Zsuzsanna – A Twitch streaming platform edukációs lehetőségei

Szabó Lilla, Ragadics Tamás – Ormánsági Kultúrmisszió

Velics Gabriella – „Magunk miatt” – a digitális közösségépítés szakmai és személyes kompetenciafejlesztő hatása

Vichnál Adrienn, Benkei-Kovács Balázs – Az Agórák nyomában: stratégiai szemlélet és tevékenységi repertoár vizsgálata két meghatározó intézménye

Vojtek Ildikó – Az empowerment neveléstudományi megközelítése

Zsirai Dóra – A közművelődési-közösségi programok fogyasztásának hatása a forprofit jellegű kulturális fogyasztás alakulására