HuCER 2021 – Közoktatási szakosztály

Gréta Ábrahám – Examining Gardner’s interpersonal and intrapersonal intelligences in the light of the continental education system

Andl Helga, Laki Tamásné – „A személyességet próbáljuk megőrizni” – Baranyai kisiskolák az online térben

Bacskai Katinka – A tanulási zavar és a társadalmi környezet összefüggései kistérségi szinten

Barna Viktor – Online-kollégium? „Gyorsjelentés” a kollégiumok működéséről a pandémia időszakában

Bencéné Fekete Andrea – Módszertani paradigmaváltás az online órákon

Borbély Szilvia – Pedagógusok munkaterheléssel kapcsolatos attitűdjeinek vizsgálata

Czető Krisztina – Mit gondolnak a tanulók és a tanárok az iskoláról? Az iskolai attitűd kutatásának lehetőségei

Renáta Anna Dezső – Multiple critiques of Multiple Intelligences (MI)

Heléna Endrődi-Kolip – Mobilizing multiple intelligences in nursery education

Hegedűs Renáta Ildikó – Az online tanítás nehézségei egy fejlesztőpedagógus szemszögéből

Hegedűs Roland – BTMN gyermekek az országos kompetenciamérésen

Janecskó Liliána Lenke, Chrappán Magdolna – „Ha több tárgyat tanítok, több fizetés járna” – tanárok és tanárszakos hallgatók nézetei a komplex természettudományos oktatásról

Jankó Krisztina – Digitális oktatás a koronavírus járvány idején Németországban

Józsa Gabriella – A felsőoktatási továbbtanulást befolyásoló tényezők

Katonáné Kutai Erika – Iskolai ünnepségek az online oktatás alatt

Kazinczy Viktória – Drámajáték a közoktatásban

Kiss Dávid – Magyartanári nézetek az olvasóvá nevelésről a digitális irodalomtanítás időszakában

Kopecskó-Hodosi Zsófia – Pedagógushatékonyság a digitális oktatásban – egy empirikus vizsgálat eredményei

Erika Kopp, Csilla Pesti, Ei Phyu Chaw – Organizational Change Processes in Schools During Covid-19 Distance Education

Langerné Buchwald Judit – Tanulóközösségek a köznevelési törvény módosítása után

Malovecz Rebeka, Józsa Krisztián – Mitől lennél motiváltabb? Az iskolai motiválás lehetőségei a tanulók véleménye szerint

Mrázik Julianna – Kiürülnek az iskolák! A kutatás folytatása öt év múltán

Okiri Peter Ochieng, Mária Hercz – The Leadership Practices of a Novice Headteacher in a Public Primary School in Kenya

Katalin Oláh – Concerns and limitations in out of classroom digital education, especially addressing motivation

Papp Beáta – Magyar-olasz két tannyelvű oktatás: fókuszban a Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium

Tímea Preisendörfer – Focusing multiple intelligences during the EFL learning-teaching process on elementary school level

Barbara Sándor-Schmidt – Possibile implications of the Everyone is Intelligent in Different Ways (EIDW) method

Sebestyén Krisztina – Nyelvkönyvekről számokban: a tanulók és a tanárok tankönyvértékeléseinek összehasonlítása

Stromájer Gábor Pál, Stromájer-Rácz Tímea, Petőné Csima Melinda – Krónikus stressz középiskolások körében

Szabó Dóra – Az online tér, mint iskolai szocializáció színtere a pandémia alatt

Szabó Lilla, Fehérvári Anikó – Az érzelmi és kognitív kötődés összefüggései a tanulók családi hátterével

Szabóné Mojzes Angelika – A pozitív hibakultúra szerepe a köznevelésben

Széll Krisztián, Szabó Lilla, Róbert Péter – Három nemzetközi kutatás tanulóijóllét-koncepciójának összevetése

Szepesi Gábor – Az online mérés-értékelés bevezetésének lehetőségei a történelem érettségi vizsgán

Tálos-Nezdei Adrienn – Kooperatív tanulás a digitális távolléti oktatás alatt

Tóth Anna – Értékelés IKT-eszközökkel – A digitális oktatás tapasztalatai

Trembulyák Márta – Fejlesztettünk avagy- „szinten tartottunk”? Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének megvalósítási lehetőségei a digitális munkarend során

Vajnai Viktória, Széll Krisztián, Fehérvári Anikó – Nyelvtanulás és eredményesség a magyar közoktatásban

Véghelyi Péterné – A tanulói önreflektivitás jelentőségének vizsgálata a digitális oktatási platformon