HuCER 2021 – Sportpedagógiai szakosztály

Beregi Erika, Bognár József – Pedagógusok egészségneveléssel kapcsolatos gyakorlati tevékenységei: a járványhelyzet okozta változások

Blatt Péterné – Hátrányos helyzetű felső tagozatos diákok sportaktivitását meghatározó személyi és tárgyi tényezők

Bognár József, Szakály Zsolt, Telegdi Attila – Versenysportolók járvány alatti felkészülése: a gyorskorcsolya sportág problematikája

Déri Diána – A koronavírus-világjárvány hatása az edző-sportoló kapcsolatra a női labdarúgásban

Gősi Zsuzsanna, Kassay Lili – Online oktatás hallgatói nézőpontból a sportszervező képzésen

Herpainé Lakó Judit – A munkahelyi egészségfejlesztés és sport vizsgálata a felnőttkori tanulás és ismeretszerzés szemszögéből

Horváth Cintia, Csányi Tamás, Révész László – Példák a hazai iskolai egészségnevelésről az Egészségnevelési Programok tükrében

Kassay Lili, Gősi Zsuzsanna – A világjárvány hullámainak kihívásai a sportszervező képzésben

Kertész Tamás, Bognár József, Szakály Zsolt – Mozgásalapú tanóravezetés pozitív hatásai a matematika elsajátítására 4. évfolyamos lányoknál

Kiss Zoltán, Bognár József, Csáki István, Déri Diána – Hazai és határon túli labdarúgó akadémiák utánpótlásedzőinek nézetei: a legmagasabb iskolai végzettség szerepe

Kós Katalin, Bognár József, Herpainé Lakó Judit – Pályamotiváció és egészségmagatartás a szabadidőpedagógus képzésben

Kovács Klára – A sportolói integráltság és a tanulmányi többletmunka összefüggései Kárpát-medencei hallgatók körében

Láng Éva, Bognár József – Egy módszerrel közelebb a táncos testneveléshez: a LippoZoo oktatásának gyakorlati tapasztalatai

Mácsár Gábor, Bognár József, Fügedi Balázs, Plachy Judit – Rendészeti hallgatók online oktatási átállása és tapasztalatai a COVID-19 járvány következtében

Molnár Anita, Vajda Ildikó, Bognár József – Testnevelő tanári példamutatás és az egészségmagatartás közvetítése a bemutatás módszerén keresztül

Nagy Sára, Hideg Gabriella – Kultúra, nevelés és sportértékek Dél-Koreában

Rábai Dávid – Labdarúgó akadémisták jövőképének vizsgálata a vidék-főváros akadémiáinak tükrében

Szabó Dániel – A középiskolás fiatalok szociokulturális hátterének vizsgálata

Szekeres Nóra, Hideg Gabriella – Sajátos sportélet a Dagesztáni Köztársaság példáján

Patakiné Bősze Júlia, Horváth Mónika, Tarsoly-Huszár Ágnes – Oktatási módszerek és lehetőségek változása az aerobikban a pandémia 2020-as évében

Thür Antal, Fügedi Balázs – A fizikai teljesítménymutatók és a tanulói kompetenciák valamint tantárgyi attitűd összefüggései